Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00586/2014
Első irat érkezett: 03/24/2014
.
Az ügy tárgya: a Debreceni Törvényszék 1.Pf.21.238/2013/10. számú közbenső ítéletével összefüggő alkotmányjogi panasz (kisajátítás, használati díj megfizetése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 05/21/2014
.
Előadó alkotmánybíró: Juhász Imre Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók - az Abtv. 27. §-a alapján - a Debreceni Törvényszék kisajátítási üggyel összefüggő használati díj megfizetése tárgyában hozott 1.Pf.21.238/2013/10. számú közbenső ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérik az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozók - mint kisajátítottak - álláspontja szerint tulajdonhoz való jogukat sérti, hogy a bíróság a kisajátítást kérő mulasztásának figyelmen kívül hagyása mellett kötelezte őket használati díj megfizetésére. Az indítványozók vitatják a bíróság - szerintük a jogállamiság elvébe ütköző - jogértelmezését, illetve előadják, hogy a bíróság nem tett eleget indokolási kötelezettségének, ezért a támadott közbenső ítélet sérti a tisztességes hatósági eljáráshoz, valamint a tisztességes bírósági eljáráshoz való jogukat..
.
Támadott jogi aktus:
  a Debreceni Törvényszék 1.Pf.21.238/2013/10. számú közbenső ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (2) bekezdés
XXIV. cikk
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_586_0_2014_inditvany.anonim.pdfIV_586_0_2014_inditvany.anonim.pdfIV_586_4_2014_ind._kieg..pdfIV_586_4_2014_ind._kieg..pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  A határozat száma: 3080/2015. (IV. 23.) AB végzés
  .
  A határozat kelte: Budapest, 04/20/2015
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2015.04.20 15:00:00 1. öttagú tanács
  .

  .
  A határozat szövege (pdf):
  3080_2015_végzés.pdf3080_2015_végzés.pdf
  .
  A határozat szövege:
  .
  A határozat szövege:
   Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő
   v é g z é s t:

   Az Alkotmánybíróság a Debreceni Törvényszék 1.Pf.21.238/2013/10. számú közbenső ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz eljárást megszünteti.

   I n d o k o l á s

   [1] 1. Az indítványozó házaspár képviseletében eljáró ügyvéd az Alaptörvény 24. cikk (2) bekezdés d) pontja alapján az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 27. §-ára hivatkozással terjesztett elő alkotmányjogi panaszt, kérve a Debreceni Törvényszék kisajátítási üggyel összefüggő használati díj megfizetése tárgyában hozott 1.Pf.21.238/2013/10. számú közbenső ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését.

   [2] 2. A Kúria mint felülvizsgálati bíróság Pfv.I.20.621/2014/4. számú ítéletével a Debreceni Törvényszék használati díj megfizetése tárgyában hozott 1.Pf.21.238/2013/10. számú jogerős közbenső ítéletét hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta.

   [3] 3. Tekintettel arra, hogy Kúria mint felülvizsgálati bíróság a Debreceni Törvényszék 1.Pf.21.238/2013/10. számú jogerős közbenső ítéletét hatályon kívül helyezte, az ügy nyilvánvalóan okafogyottá vált. Az Alkotmánybíróság ezért az Abtv. 59. §-a, valamint az Alkotmánybíróság Ügyrendje 67. § (1) bekezdése és (2) bekezdésének d) pontja alapján az előtte folyamatban lévő eljárást megszüntette.
     Dr. Kiss László s. k.,
     tanácsvezető alkotmánybíró
     .
     Dr. Balsai István s. k.,
     alkotmánybíró

     Dr. Juhász Imre s. k.,
     előadó alkotmánybíró
     Dr. Czine Ágnes s. k.,
     alkotmánybíró

     Dr. Sulyok Tamás s. k.,
     alkotmánybíró

     .
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     03/24/2014
     .
     Number of the Decision:
     .
     3080/2015. (IV. 23.)
     Date of the decision:
     .
     04/20/2015
     .
     .