Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00744/2017
Első irat érkezett: 03/17/2017
.
Az ügy tárgya: Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény ellen benyújtott alkotmányjogi panasz (szolidaritási hozzájárulás; önkormányzati tulajdon elvonása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 04/12/2017
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó – az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján – Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban Tv.) 39. § (4) bekezdése, valamint a 2. mellékletének V. Beszámítás, kiegészítés elnevezésű pontja alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
A sérelmezett rendelkezések szerint a szolidaritási hozzájárulás elvonása a települési önkormányzat számára folyósítandó támogatás havi összegéből a nettó finanszírozás keretében történik. A szolidaritási hozzájárulás mértéke a települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képessége szerint határozható meg.
Az indítványozó önkormányzat álláspontja szerint a Tv. különösen az Alaptörvény XIII. cikk (1) bekezdése sérelmével jár, azáltal, hogy a több évtizedes szabályozással szakítva a támogatás/támogatás megvonás útján történő differenciálás helyett befizetési kötelezettséget ír elő az önkormányzatok számára az adóból származó bevételből, így a szolidaritási hozzájárulás nem más, mint az önkormányzat tulajdonának elvonása. Nézete szerint az elvonás veszélyezteti az önkormányzati feladatok ellátását, megállapítása olyan tényezők figyelmen kívül hagyásával történt, ami likviditási gondokat eredményezhet. A Tv. sérelmezett rendelkezései továbbá tartalmilag sarkalatos törvényi rendelkezések módosítására irányulnak, amelynek elfogadásához minősített többségre lett volna szükség, az egyszerű többséggel elfogadott módosítás Alaptörvénybe ütközik és közjogi érvénytelenséget eredményez. Azzal, hogy a jogszabály nem közjogilag érvényes eljárási rendben jön létre, az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdése szerinti jogbiztonság elve is sérül. Az Alaptörvény II. cikke szerinti emberi méltósághoz való jog sérelmét - amelynek részterülete az önrendelkezéshez való jog - pedig az okozza, hogy az önkormányzatok a szolidaritási elvonás miatt nem dönthetnek szabadon bevételeik felhasznállásáról. Végül a támadott rendelkezések az Alaptörvény XV. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti törvény előtti egyenlőség elvének sérelmét is okozzák azáltal, hogy Budapest Főváros Önkormányzatát nem kötelezik a szolidaritási hozzájárulás fizetésére.
Az indítványozó álláspontja szerint az Alkotmánybíróság eljárására - jóllehet az indítvány a központi költségvetésről szóló törvény ellen irányul - az Alaptörvény 37. § cikk (4) bekezdése utolsó mondata alapján van lehetőség..
.
Indítványozó:
  . Tiszaújváros Város Önkormányzata
Támadott jogi aktus:
  Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 39. § (4) bekezdés valamint a 2. mellékletének V. Beszámítás
  kiegészítés elnevezésű pontja
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
T) cikk (3) bekezdés
T) cikk (4) bekezdés
I. cikk (3) bekezdés
I. cikk (4) bekezdés
II. cikk
XIII. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
32. cikk (1) bekezdés c) pont
32. cikk (1) bekezdés e) pont
32. cikk (1) bekezdés f) pont
32. cikk (6) bekezdés
34. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_744_0_2017_inditvany_anonim.pdfIV_744_0_2017_inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .