Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02007/2019
Első irat érkezett: 12/17/2019
.
Az ügy tárgya: A Tatabányai Törvényszék 10.Bpkf.321/2019/6. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (beszámítás, járművezetéstől eltiltás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/17/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. § alapján - a Tatabányai Törvényszék 10.Bpkf.321/2019/6. számú végzése megsemmisítését kérte.
Az indítványozó egyszerűsített felülvizsgálati indítványt terjesztett elő, amelyben a járművezetéstől eltiltás időtartalmába beszámítani kérte a 2011. december 12-től eltelt időt, arra figyelemmel, hogy az indítványozó ezen a napon vezetői engedélyét az okmányirodán leadta, amelyről a kiállító hatóság igazolását beadványa mellékleteként csatolta. Az elsőfokú bíróság kérelmét elutasította. A döntést a másodfokú bíróság helybenhagyta.
Az indítványozó szerint sérült a tisztességes eljáráshoz való joga, mivel a végzés tényleges jogi indokolást nem tartalmaz, hanem olyan bírósági gyakorlatra hivatkozik, amikor az ebben a tárgyban született döntések 27, illetve 35 évvel ezelőttiek. Az indítványozó álláspontja szerint a bírói gyakorlat nem írhat felül egy mindenkire kötelező érvényű törvényt, különösen nem olyan módon, amely kifejezetten Alaptörvényt sértően tesz különbséget homogén személyi körbe tartozó személyek között..
.
Támadott jogi aktus:
    Tatabányai Törvényszék 10.Bpkf.321/2019/6. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2007_2019_indítvány_anonimizált.pdfIV_2007_2019_indítvány_anonimizált.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.