Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01656/2019
Első irat érkezett: 10/15/2019
.
Az ügy tárgya: A Kúria Bfv.I.360/2019/7. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (büntetőügy; költségvetési csalás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 11/28/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Fővárosi Törvényszék 17.B.1284/2014/493. számú ítélete, a Fővárosi Ítélőtábla 5.Bf.16/2018/66. számú ítélete, valamint a Kúri Bfv.I.360/2019/7. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozót az ellene folyamatban volt büntetőeljárás során az elsőfokú bíróság végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte, továbbá vagyonelkobzást rendelt el vele szemben. A másodfokú bíróság a cselekményei minősítését megváltoztatta, a büntetést bűnszervezetben elkövetővel szemben tekintette kiszabottnak, a szabadságvesztést fegyházban rendelte végrehajtani, így a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét kizárta, valamint a vagyonelkobzás összegét mérsékelte. A Kúria a felülvizsgálati indítványt elbírálva az első- és másodfokú bíróság ítéletét az indítványozóra vonatkozó részében hatályában fenntartotta.
Az indítványozó vitatja a bűnszervezetben elkövetés megállapítását; a bűnszervezet fogalmának értelmezése a jogalkalmazói gyakorlatban nem egységes, ami a jogbiztonság sérelmét okozza. Nézete szerint esetében a másodfokú bíróság és a Kúria a kiterjesztő értelmezést alkalmazta, amely ellentétes a jogalkotói céllal, és megbontja a Btk. arányossági rendszerét. Sérelmezi, hogy a Kúria a döntése során nem vette figyelembe az Emberi Jogok Európai Bíróságának vonatkozó ítéleteit, továbbá vitatja, hogy a vádirat az indítványozó tényállásszerű elkövetési magatartását meghatározta volna, ami megfosztotta a védekezés lehetőségétől. Az eljárás során sérült a jogbiztonsághozk, az emberi méltósághoz, a tisztességes eljáráshoz és az ártatlanság vélelméhez fűződő alapjoga..
.
Támadott jogi aktus:
    a Fővárosi Törvényszék 17.B.1284/2014/493. számú ítélete, a Fővárosi Ítélőtábla 5.Bf.16/2018/66. számú ítélete, valamint a Kúri Bfv.I.360/2019/7. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
C) cikk (1) bekezdés
Q) cikk (2) bekezdés
I. cikk (3) bekezdés
II. cikk
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (4) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1656_0_2019_indítvány_anonim.pdfIV_1656_0_2019_indítvány_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.