Ügyszám: IV/02278/2017
.
Első irat érkezett: 12/28/2017
.
Az ügy tárgya: A Nyíregyházi Törvényszék 1.Bf.304/2017/3. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (becsületsértés; közszereplő; véleménynyilvánítás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Nyíregyházi Törvényszék 1.Bf.304/2017/3. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó önkormányzati választását megelőzően, mint felelős kiadó feltüntetésével az általa vezetett párt olyan kiadványt jelentetett meg, amelyben néhány, a polgármesteri hivatalban vezető beosztásban dolgozó, valamint az önkormányzattal szerződéses kapcsolatban álló személyt "poliphoz tartozó személyként" tüntetett fel. Az érintettek magánvádjára induló eljárásban a Nyíregyházi Törvényszék jogerős döntésével az indítványozót bűnösnek mondta ki becsületsértés vétségében. A bíróság indokolása szerint az indítványozó állítása olyan negatív értékítéletet fejez ki, amelyet a magánvádlók, mivel nem közszereplők, nem kötelesek tűrni.
Az indítványozó álláspontja szerint a magánvádlók, bár nem politikusok, közfeladatot látnak el, az általa tett kijelentés pedig nem magán- vagy családi életükre vonatkozik, hanem kifejezetten a közfeladat ellátásával kapcsolatos, nem minősül indokolatlanul sértőnek, bántónak vagy megalázónak, így emberi méltóságukat nem sérti. Nézete szerint büntetőjogi felelősségét a bíróság olyan magatartásért állapította meg, amely a következetes alkotmánybírósági gyakorlat alapján nem büntethető (hivatkozik a 7/2014. (III. 7.) Ab határozatra, valamint a 3328/2017. (XII. 8.) AB határozatra). Ezért a támadott ítélettel sérült az Alaptörvény IX. cikk (1) bekezdésébe foglalt véleménynyilvánítás szabadságához való joga..
.
Indítványozó:
    Szigetvári Viktor
Támadott jogi aktus:
    a Nyíregyházi Törvényszék 1.Bf.304/2017/3. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
IX. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2278_0_2017_inditvany_anonim.pdfIV_2278_0_2017_inditvany_anonim.pdf
.
.
..