Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00222/2019
Első irat érkezett: 01/31/2019
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.VI.37.405/2018/3. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (környezetvédelem, Natura 2000)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/04/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Kfv.VI.37.405/2018/3. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
A Pest Megyei Kormányhivatal alperes előadta, hogy az elsőfokú közigazgatási hatóság a felperesnek a bányatelek ingatlanra vonatkozó bányászati tevékenység kiterjesztése tárgyú kérelmét elutasította, hivatkozással arra, hogy az érintett ingatlan a Natura 2000 területét képező ingatlanok közé tartozik, így kiemelt madárvédelmi terület részét képezi, függetlenül attól, hogy a földrészletet korábban az ingatlan-nyilvántartásban megosztották. Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség - mint a Pest Megyei Kormányhivatal jogelődje - másodfokú közigazgatási határozatával az elsőfokú döntést helybenhagyta. Az elsőfokú bíróság a felperes keresetét elutasította, azonban a felülvizsgálat során eljáró Kúria az elsőfokú bíróság döntését hatályon kívül helyezte és az elsőfokú hatóságot új eljárásra kötelezte.
A Kúria ítélete szerint az ingatlan akkor minősül Natura 2000 területnek - tehát csak akkor részesül oltalomban -, ha a vonatkozó miniszteri rendelet a ingatlan helyrajzi számát tartalmazza. Ennek megfelelően a perbeli ingatlan a földterület megosztása miatt nem minősül Natura 2000 területnek. Az indítványozó véleménye szerint a non derogation principle elvből és objektív intézményvédelmi kötelezettségéből fakadóan is az indítványozónak, mint a természetvédelemért felelős közigazgatási szervnek kötelezettsége, hogy érvényesüljön a visszalépés tilalma. Az indítványozó álláspontja szerint az ingatlan esetleges megosztása nem szünteti meg a Natura 2000 védettséget, így a Kúria jogszabálysértő és alaptörvény-ellenes megállapítást tett..
.
Indítványozó:
    Pest Megyei Kormányhivatal
Támadott jogi aktus:
    Kúria Kfv.VI.37.405/2018/3. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
E) cikk (2) bekezdés
E) cikk (3) bekezdés
P) cikk (1) bekezdés
XXI. cikk (1) bekezdés
XXI. cikk (2) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_222_0_2019_inditvany. anonim.pdfIV_222_0_2019_inditvany. anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.