Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01403/2019
Első irat érkezett: 09/02/2019
.
Az ügy tárgya: A Szegedi Törvényszék 5.Bpkf.618/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartás kürölményei miatti kártalanítás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 09/11/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó − az Abtv. 27. § alapján − a Szegedi Törvényszék 5.Bpkf.618/2019/2. számú végzése és a Szegedi Törvényszék 12.Bv.1761/2018/7. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az elsőfokú bíróság a fogvatartott indítványozóra vonatkozóan a 2009.11.17 és 2016.12.31. közötti időszakból 2.349 napra, az alapvető jogokat sértő fogvatartási körülmények miatt 2.819.500,- Ft. kártalanítást állapított meg, rendelkezett a kifizetésről és az ezt meghaladó kártérítési iránti igényt elutasította.
Az elsőfokú bíróság végzése ellen az ügyész a végzés megváltoztatása és a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása iránt, az indítványozó a kártalanítási összeg növelése céljából fellebbezett.
A másodfokú bíróság az elsőfokú végzést megváltoztatta és a kártalanítás iránti kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról döntött, megállapítva, hogy az elítélt indítványozó a Bv. tövény 144/B.§-a szerinti panasszal nem élt. A másodfokú bíróság megítélése szerint jelen esetben nem alkalmazhatóak a Bv.tv. 436. § (10) bekezdésében foglalt átmeneti szabályok. A folymatosan fogvatartásban lévő elítélt esetében a Bv. tv. 2017. január 1. napjától hatályos általános rendelkezés szerint kell eljárni és azt kell vizsgálni, hogy a Bv. tv. 10/A. §, 10/B. §, valamint a 70/A. § és a 70/B. §-aiban írt törvényi feltételeknek megfelel-e, azaz lehetőség van-e érdemi vizsgálatra, avagy sem.
Az indítványozó álláspontja szerint a bíróság visszamenőleges hatályú követelményt támasztott a kérelmezővel szemben, ami az Alaptörvény visszaható hatályó jogalkatás tilalmát kimondó B.) cikk (1) bekezdésébe ütköző.
Szerinte a fogvatartás alapvető jogokat sértő körülményei fennálltak esetében és az ennek ellentételezésekénti kártalanítás megtagadása az Alaptörvény embertelen bánásmód tilalmáról szóló III.) cikkébe ütköző.
Az indítványozó álláspontja szerint a bíróságok döntéseikkel közvetlenül megsértették a XX.) cikkben foglalt testi, lelki egészséghez való alapjogát is..
.
Támadott jogi aktus:
  A Szegedi Törvényszék 5.Bpkf.618/2019/2. számú végzése, a Szegedi Törvényszék 12.Bv.1761/2018/7. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
II. cikk
III. cikk (1) bekezdés
XX. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1403_0_2019_idnítvány.anonim.pdfIV_1403_0_2019_idnítvány.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .