Hungarian
Ügyszám:
.
IV/03234/2021
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: IV/03010/2021,
.
Első irat érkezett: 08/23/2021
.
Az ügy tárgya: A koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló 449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet elleni alkotmányjogi panasz (egészségügyi dolgozók kötelező védőoltása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 10/07/2021
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
11/09/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó az Abtv. 26. § (2) bekezdése szerinti alkotmányjogi panaszában egyrészt a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, másrészt a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló 449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri.
A Rendelet alapján az egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatott személy köteles a SARS-CoV-2 koronavírus elleni védőoltás felvételére, e kötelezettség alól akkor mentesülhet, ha orvosi szakvéleménnyel igazolja, hogy a védőoltás felvétele számára egészségügyi okból ellenjavallt. Ennek elmaradása esetén a foglalkoztatott jogviszonyát felmentéssel, illetve felmondással azonnali hatállyal meg kell szüntetni, és a foglalkoztatottat felmentési idő vagy felmondási idő és végkielégítés nem illeti meg.
Az indítványozó a Rendelet hatálya alá tartozó egészségügyi foglalkoztatott. Álláspontja szerint a sérelmezett rendelkezések az Alaptörvény több rendelkezésével is ellentétesek, így különösen sértik az egészségügyi önrendelkezési jogát és a hátrányos megkülönböztetés tilalmába is ütköznek. .
.
Támadott jogi aktus:
  27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről
  449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
I. cikk (1) bekezdés
I. cikk (3) bekezdés
II. cikk
III. cikk (2) bekezdés
IV. cikk (2) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XVII. cikk (3) bekezdés
XX. cikk (1) bekezdés
53. cikk (1) bekezdés
53. cikk (2) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_3234_2_2021_ind_kieg_anonim.pdfIV_3234_2_2021_ind_kieg_anonim.pdfIV_3234_0_2021_inditvany_anonim.pdfIV_3234_0_2021_inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2021.11.09 9:15:00 1. öttagú tanács
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint against the Government Decree No. 449/2021. (VII. 29.) Korm. on the mandatory take-up of the vaccine against coronavirus (mandatory vaccination of healthcare employees)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .