Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00086/2020
Első irat érkezett: 01/16/2020
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.VI.21.551/2018/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (előszerződés érvényessége)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/17/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
A jogi képviselővel eljáró indítványozó az Abtv. 27. § (1) bekezdés szerinti alkotmányjogi panasszal fordult az Alkotmánybírósághoz a Kúria Pfv.VI.21.551/2018/8. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítása és megsemmisítése érdekében.
Az indítvány alapjául szolgáló polgári peres eljárásban az indítványozó felperesként vett részt. A per tárgya egy ingatlan adásvételére kötött előszerződés érvénytelenségének megállapítása és az eredeti állapot visszaállítása volt. Az elsőfokú bíróság az indítványozó keresetét elutasította, és kötelezte, hogy az alperesnek fizessen meg 960 190 Ft-ot. Az indítványozó fellebbezése nyomán eljáró másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet megváltoztatta, az alperes pénzfizetési kötelezettségét mellőzte, és az alperest kötelezte, hogy fizessen meg az indítványozó részére 10 239 810 Ft-ot. Az alperes a jogerős ítélet ellen felülvizsgálati kérelemmel élt. A Kúria az indítványban támadott ítéletében a jogerős ítélet felülvizsgálattal támadott rendelkezéseit hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú bíróság fellebbezéssel támadott rendelkezéseit helybenhagyta.
AZ indítványozó a Kúria ítéletét támadja az Alaptörvény XXIV. § (1) bekezdésére és XXVIII. § (1) bekezdésére hivatkozással, mivel álláspontja szerint a Kúria felülvizsgálati eljárásban hozott ítélete nem tesz eleget a tisztességes bírósági eljáráshoz való jog részét képező indokolási kötelezettségnek. Míg a másodfokú bíróság indokolását megfelelőnek tartja, állítása szerint a Kúria nem fejtette ki maradéktalanul, hogy milyen indokok alapján hagyta helyben az elsőfokú ítéletet, ami a tisztességes eljáráshoz való joga sérelméhez vezetett..
.
Támadott jogi aktus:
    a Kúria Pfv.VI.21.551/2018/8. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_86_2_2020_inditvany_anonim.pdfIV_86_2_2020_inditvany_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.