Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01525/2018
Első irat érkezett: 10/09/2018
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.III.21.305/2017/11. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés, szakszerűtlen orvosi ellátás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 11/13/2018
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók - az Abtv. 27. §-a alapján - a Tatabányai Törvényszék 13.P.20.261/2011/128. számú ítélete, a Győri Ítélőtábla Pf.III.20.025/2016/25. számú ítélete, valamint a Kúria Pfv.III.21.305/2017/11. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérik az Alkotmánybíróságtól. Másodlagosan azt kérik az Alkotmánybíróságtól, hogy a jogerős ítélet végrehajtásának felfüggesztését rendelje el.
Az indítványozók (az apa és három gyermeke) előadják, hogy az édesanya szülést követő halála fertőzés következtében, az orvosok felróható mulasztása, illetve szakszerűtlen eljárása miatt következett be. Kártérítés megfizetése iránt indított keresetüket az elsőfokú bíróság elutasította, a másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet hatályában fenntartotta, a Kúria pedig a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.
Az indítványozók szerint az eljárás során a bíróságok nem megfelelően derítették fel a tényállást, téves, hamisított és hiányos dokumentációra alapított szakértői véleményekre alapították ítéleteiket, ami a tisztességes eljáráshoz való joguk, így a fegyverek egyenlőségének elve, az emberi méltósághoz, valamint a magánélethez való joguk sérelmét okozta..
.
Támadott jogi aktus:
    a Tatabányai Törvényszék 13.P.20.261/2011/128. számú ítélete, a Győri Ítélőtábla Pf.III.20.025/2016/25. számú ítélete, valamint a Kúria Pfv.III.21.305/2017/11. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
II. cikk
VI. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2019.05.07 8:30:00 1. öttagú tanács
.
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against the judgement No. Pfv.III.21.305/2017/11 of the Curia (damages, unprofessional medical care)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.