Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00921/2022
Első irat érkezett: 04/08/2022
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.IV.38.214/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (egyéni tanulói munkarend engedélyezése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 05/16/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó az Abtv. 27. § szerinti alkotmányjogi panaszában a Debreceni Törvényszék 103.K.701.935/2021/9. számú ítélete és a Kúria Kfv.IV.38.214/2021/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri.
Az indítványozó az ügy előzményeként előadja, hogy gyermeke az általános iskola alsó tagozatában tankötelezettségét magántanulóként teljesítette. Az indítványozó 2021. júniusában kérelmet terjesztett elő az Oktatási Hivatalhoz, amelyben kérte, hogy gyermeke számára az általános iskola 5. évfolyamán is tegyék lehetővé az egyéni munkarendet. Kérelmét arra alapozta, hogy gyermeke sikeresen teljesítette az iskolai követelményeket, és egyéni helyzete, szociális háttere, neveltetése, a szülők értékrendje és döntése együttesen olyan sajátos helyzetnek minősülnek, amelyre tekintettel az egyéni munkarend engedélyezésének törvényi feltételei fennállnak. Az Oktatási Hivatal a kérelmet elutasította. Határozatában megállapította, hogy a bizonyítási eljárás - ezen belül az iskola és a gyámhivatal megkeresése - alapján nem volt azonosítható olyan élethelyzet, adottság, körülmény, amely alapján az egyéni munkarend indokoltsága igazolható lenne. A határozattal szemben az indítványozó keresettel élt, amelyet a Debreceni Törvényszék az alkotmányjogi panaszban támadott ítéletével elutasított. Az ítélet ellen előterjesztett felülvizsgálati kérelem befogadását a Kúria megtagadta.
Az indítványozó álláspontja szerint az Oktatási Hivatal határozata és az azt megtámadó keresetet elutasító ítélet sérti az Alaptörvény XVI. cikk (2) bekezdésében foglalt, gyermeke nevelésének megválasztásához való jogát, mivel a bíróság nem vette figyelembe a 9/2021. (III. 17.) AB határozatban megállapított alkotmányos követelményt..
.
Támadott jogi aktus:
    A Debreceni Törvényszék 103.K.701.935/2021/9. számú ítélete, a Kúria Kfv.IV.38.214/2021/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XVI. cikk (2) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_921_0_2022_indítvány_anonim.pdfIV_921_0_2022_indítvány_anonim.pdf
.
.
Összefoglaló a döntésről:
Összefoglaló a döntésről:
Az Alkotmánybíróság elutasította a Kúria támadott végzése alaptörvény-
ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi
panaszt. Az eljárás alapjául szolgáló ügyben az indítványozó gyermeke az
általános iskola alsó tagozatában tankötelezettségét magántanulóként
teljesítette. Az indítványozó 2021 júniusában kérelmet terjesztett elő az
Oktatási Hivatalhoz, amelyben kérte, hogy gyermeke számára az általános iskola
5. évfolyamán is tegyék lehetővé az egyéni tanrendet. Kérelmét arra alapozta,
hogy gyermeke sikeresen teljesítette az iskolai követelményeket, és egyéni
helyzete, szociális háttere, neveltetése, a szülők értékrendje és döntése
együttesen olyan sajátos helyzetnek minősülnek, amelyre tekintettel az egyéni
tanrend engedélyezésének törvényi feltételei fennállnak. Az Oktatási Hivatal a
kérelmet elutasította. Határozatában megállapította, hogy a bizonyítási
eljárás, ezen belül az iskola és a gyámhivatal megkeresése alapján nem volt
azonosítható olyan élethelyzet, adottság, körülmény, amely alapján az egyéni
munkarend indokoltsága igazolható lenne. A határozattal szemben az indítványozó
keresettel élt, amelyet a Debreceni Törvényszék az alkotmányjogi panaszban
támadott ítéletével elutasított. Az ítélet ellen előterjesztett felülvizsgálati
kérelem befogadását a Kúria megtagadta. Az indítványozó álláspontja szerint az
Oktatási Hivatal határozata és az azt megtámadó keresetet elutasító ítélet
sérti a gyermeke nevelésének megválasztásához való jogát, továbbá az
Alkotmánybíróság egy korábbi döntésével is ellentétes. Az Alkotmánybíróság
határozatában megállapította, hogy mind az Oktatási Hivatal, mind pedig a
bíróságok eljárása megfelelt a gyermek legjobb érdekének megfelelő döntés
meghozatalára vonatkozó eljárásnak, és a hivatkozott alkotmánybírósági
határozatban megfogalmazott alkotmányos követelményből fakadó követelményeknek
is. Az Oktatási Hivatal három, a gyermeket és körülményeit közelebbről ismerő
szervet is megkeresett, és mérlegelésen alapuló döntésére a gyermek legjobb
érdekének szem előtt tartásával jutott. A törvényszék ezután az indítványozó
kérelmét elutasító ítéletét a peres felek nyilatkozatai, valamint a
rendelkezésre álló közigazgatási iratok alapján, kimerítő szakjogi és
alkotmányjogi érvelést és részletes indokolást követően hozta meg. Minden
kétséget kizáróan megállapítható éppen ezért, hogy az ügyben eljáró bíróságok
és az Oktatási Hivatal az előttük folyamatban levő ügy alapjogi relevanciájának
felismerésével, az Alaptörvényre figyelemmel, azzal összhangban és az
alkalmazandó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően eljárva hozták meg
döntésüket. Az Alkotmánybíróság ezért az alkotmányjogi panaszt elutasította.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2022.11.08 13:45:00 3. öttagú tanács
2022.11.15 12:30:00 3. öttagú tanács

.
A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
Sz_IV_921_2022.pdfSz_IV_921_2022.pdf
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint submitted against the ruling No. Kfv.IV.38.214/2021/2 of the Curia (approval of individual study scheme)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.