Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00019/2020
Első irat érkezett: 01/07/2020
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.V.22.643/2017/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (ingatlanközvetítői díj)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/19/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. § alapján - a Kúria Pfv.V.22.643/2017/8. számú ítélete megsemmisítését kérte.
Az indítványozó - perbeli felperes - keresetében megbízási díj megfizetésére kérte kötelezni a perbeli alperest. A bíróság a keresetet alaposnak találta, a másodfokú bíróság az elsőfokú döntést helybenhagyta. A Kúria a jogerős ítéletet hatályon kívül helyezte és a keresetet elutasította.
Az indítványozó szerint a Kúria döntése sérti a tisztességes eljáráshoz és a jogorvoslathoz való jogot. A Kúria a sérelmezett döntésben kimondta, hogy az elsőfokú bíróság eljárási jogszabálysértést követett el azzal, hogy a bizonyítási kötelezettség egy meghatározott elemét rossz peres érdekkörében határozta meg és tette kötelezettségéve. Ezzel szemben a Kúria helytelenül azt a következtetést vonta le, hogy a meghatározott eljárási hiba következtében az az indítványozó oldalán nem eredményezett érdeksérelmet, mivel az indítványozónak nem volt releváns tényállítása e körben. A Kúria ezen következtetését továbbá a döntésében nem indokolta..
.
Támadott jogi aktus:
    Kúria Pfv.V.22.643/2017/8. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
R) cikk
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_19_0_2020_inditvany_anonimizált.pdfIV_19_0_2020_inditvany_anonimizált.pdfIV_19_0_2020_inditvany_anonimizált.pdfIV_19_0_2020_inditvany_anonimizált.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2020.11.17 14:00:00 3. öttagú tanács
.
A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
Sz_IV_19_2020.pdfSz_IV_19_2020.pdf
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against the judgement No. Pfv.V.22.643/2017/8 of the Curia (real estate agent’s fee)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.