Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02751/2022
Első irat érkezett: 12/09/2022
.
Az ügy tárgya: A Szegedi Ítélőtábla Gf.III.30.044/2021/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (perköltség)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 12/21/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Szegedi Ítélőtábla Gf.III.30.044/2021/8. számú ítélete perköltségre vonatkozó döntése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
A felperes az alperesi indítványozóval szemben hibás teljesítésre hivatkozással kártérítés iránt nyújtott be keresetet. A bíróságok ítélete alapján az indítványozó 99.84%-ban pernyertes lett, a felperesnek az alperes részére azonban perköltségként a kötelező jogi képviselet ellátásáért számlával igazolt összegeknek mindössze 29 %-át kellett megfizetnie. Az indítványozó előadása szerint az első- és másodfokú bíróságok az rPp. 75. § (1) és (2) bekezdéseit, azaz a kiegyenlítési elvet nem alkalmazták, a felperes által alaptalanul indított per miatt az indítványozót bruttó 8.895.793,-Ft veszteség érte. A Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.
Az indítványozó álláspontja szerint a jogerős döntés az Alaptörvény 28. cikke szerinti jogértelmezési szabályokat, az M) cikk szerinti vállalkozási szabadságot és a XXVIII. cikk (1) bekezdés szerinti tisztességes eljáráshoz való, illetve ezen belül a bírósághoz fordulás jogát súlyosan megsértve értelmezte és alkalmazta részletes indokolás nélkül a bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekről szóló 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet 2. § (2) bekezdését. Alapvető alkotmányossági jelentőséggel bír, hogy a bíróság a jogszabályi rendelkezések alaptörvény-ellenes értelmezésével ne hozhasson olyan ítéletet perköltség tekintetében, amely a pernyertes felet kirívóan és jelentősen rosszabb helyzetbe hozza annál, mintha a peres eljárás nem indult volna meg ellene. .
.
Támadott jogi aktus:
  a Szegedi Ítélőtábla Gf.III.30.044/2021/8. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
M) cikk
XXVIII. cikk (1) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2751_0_2022_Inditvany_anonim.pdfIV_2751_0_2022_Inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .