Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01092/2018
Első irat érkezett: 06/28/2018
.
Az ügy tárgya: A Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2017. (XII. 18.) számú Önkormányzati rendelete elleni alkotmányjogi panasz (közterület-használat)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 07/16/2018
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (2) alapján - a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2017. (XII. 18.) számú Önkormányzati rendelet 32. § (3) bekezdése második mondata alaptörvény-ellenességének megállapítását és a kihirdetés időpontjára visszamenőleges hatállyal megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
A jogi személy indítványozó 2008-ban kötött, 50 évre szóló közterülethasználatra irányuló magánjogi megállapodás alapján használ egy önkormányzati tulajdonban álló közterületet, rendezvények lebonyolítása céljából. Az tulajdonos önkormányzat 2016-ban minden előzetes indokolás nélkül felmondta ezt a közterülethasználati megállapodást. Az indítványozó a felmondás érvénytelensége megállapítása iránt bírósági pert indított, amelyben az első fokú bíróság megállapította a felmondás jogellenességét és a megállpodás hatályban tartásáról döntött.
A magánjogi perrel párhuzamosan az önkormányzat hatóságként eljárva hatósági eszközökkel (építménybontásra vonatkozó határozat, rendezvény épület elhelyezést mgtiltó határozat) is törekszik az indítványozó közterülethasználatát megakadályozni, amely hatósági határozatok ellen bírósági eljárás van folymatban jelenleg is a Kúriánál, illetve a Fővárosi Törvényszéknél.
Az indítványozó szerint miután az önkormányzat sem magánjogi úton, sem hatósági úton nem tudta eddig megakadályozni az indítványozó közterülethasználatát, megalkotta a sérelmezett önkormányzati rendeletét, amelyben a vásárok tartására lehetséges helyszínek közül egyszerűen kizárta azt a területet, amelyet az indítványozó eddig ilyen célból használt, így az indítványozó jogorvoslati lehetőség nélkül, közvetlenül az önkorányzati rendelet révén, egyszerűen elesett a korábban szerzett közterülethasználati jogosultságától.
Mindezekre tekintettel - indítványozó álláspontja szerint - sérült a jogorvoslathoz, a tisztességes eljáráshoz, a tulajdonhoz és vállalkozáshoz való joga, továbbá az Alaptörvényben rögzített jogállamiság, a jogbiztonság és a szerzett jogok védelme is sérült. Az inditványozó szerint a támadott önkormányzati rendelet az Alaptörvény M cikk (1)(2), I. cikk (3)(4), XII. cikk (1), XIII. (1), XXIV. cikk (1) és a XXVIII. cikk (7) bekezdéseibe ütközik..
.
Támadott jogi aktus:
  A Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2017. (XII. 18.) számú Önkormányzati rendelet 32. § (3) bekezdés második mondata
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
M) cikk (1) bekezdés
M) cikk (2) bekezdés
I. cikk (3) bekezdés
I. cikk (4) bekezdés
XII. cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1092_0_2018_inditvany.anonim.pdfIV_1092_0_2018_inditvany.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .