Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00452/2020
Első irat érkezett: 02/20/2020
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.III.20.875/2018/12. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kártérítési felelősség)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/12/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó az elsőfokú bíróság útján előterjesztett - Abtv. 27. § (1) bekezdés szerinti - alkotmányjogi panaszában a Kúria Pfv.III.20.875/2018/12. számú részítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri.
Az alkotmányjogi panasz alapjául szolgáló kártérítés iránti perben az indítványozó mint II. rendű alperes vett részt. A felperesek kereseti kérelmükben a tulajdonukat képező épület károsodásával kapcsolatos igényeiket kívánták érvényesíteni. Az indítványozóval szembeni igényüket arra alapították, hogy az indítványozó jogelődje, a Magyar Posta elmulasztotta kiváltani az épület alatt húzódó távközlési vezetéket. Az elsőfokú bíróság részítéletével - a keresetnek részben helyt adva - egyetemlegesen kötelezte az alpereseket a felperesek javára. A másodfokú részítélet az elsőfokú bíróság részítéletét részben megváltoztatta, és a keresetet a II. rendű (és III. rendű) alperesekkel szemben elutasította. A jogerős részítélet ellen az I. rendű felperes terjesztett elő felülvizsgálati kérelmet, amelynek nyomán a Kúria a támadott Pfv.III.20.875/2018/12. számú részítéletében a jogerős részítéletet hatályon kívül helyezte, és - az indítványozó kártérítési felelősségét megállapító, őt kártérítés fizetésére kötelező - elsőfokú részítéletet hatályában fenntartotta.
Az indítványozó álláspontja szerint a Kúria a támadott részítélet meghozatala során az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésébe ütköző módon megsértette indokolási kötelezettségét. Indítványában továbbá az Alaptörvény megsérteni vélt rendelkezéseként a B) cikk (1) bekezdést, a C) cikk (1) bekezdést, az R) cikk (2) bekezdést, valamint a 28. cikket is megjelöli..
.
Támadott jogi aktus:
    A Kúria Pfv.III.20.875/2018/12. számú részítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
C) cikk (1) bekezdés
R) cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_452_0_2020_inditvany_anonim.pdfIV_452_0_2020_inditvany_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.