Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00265/2023
Első irat érkezett: 02/03/2023
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.IV.20.158/2022/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (jóhírnév megsértése; feljelentés híresztelése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/20/2023
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó az Abtv. 27. § szerinti alkotmányjogi panaszában a Kúria Pfv.IV.20.158/2022/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte.
Az indítványozó egy országos sportági szakszövetség tagszervezete nevében feljelentést tett az országos szakszövetség ellen az utóbbi számára juttatott állami támogatások - általa gyanítottan - jogszerűtlen felhasználása miatt. A feljelentésről a sajtó is beszámolt, aminek nyomán az országos szakszövetség elnöksége a tagszervezeti vezetők számára elektronikus levélben tájékoztatást küldött. Az e levélre küldött válasz e-mailben az indítványozó azonos címzetti körnek megküldte a feljelentése okainak összefoglalóját és annak lényegét, valamint az e-mailhez csatolta a feljelentése szövegét is. A feljelentés összefoglalóját közösségi oldalán is közzétette. Ezt követően több gazdasági társaság (az alapügy I-XVI. rendű felperese) keresetet terjesztett elő az indítványozó ellen, amelyben annak megállapítását kérték, hogy az indítványozó a feljelentés e-mailben való továbbításával megsértette a jóhírnévhez fűződő személyiségi jogukat, mivel ezzel az indítványozó azt a látszatot keltette, hogy a felperesek - fiktív számlázások révén - bűncselekmények elkövetésében vettek részt. AZ elsőfokú bíróság a keresetnek részben helyt adott, amit a másodfokú bíróság megváltoztatott, és a keresetet elutasította. A Kúria felülvizsgálati ítéletével végül - a perköltség viselésére vonatkozó rendelkezés megváltoztatásával és az ítélet pontosításával - az elsőfokú ítéletet hagyta helyben. A Kúria a döntés elvi tartalmaként megállapította, hogy a feljelentőnek az a cselekménye, hogy a feljelentését, amelyben különböző bűncselekmények elkövetését állítja a feljelentett terhére, oly módon hozza nyilvánosságra, hogy azt levélben megküldi nagy számú címzett részére, attól függetlenül sérti a felperes jóhírnevét, hogy a feljelentéssel önmagában nem sért személyiségi jogot.
Az indítványozó a Kúria ítéletének alaptörvény-ellenességét, ezen belül a véleménynyilvánítási joga és a tisztességes bírósági eljráshoz való joga megsértését állítja. Arra hivatkozik, hogy a Kúria az ügy alapjogi vonatkozásaira nem volt tekintettel, így nem vette figyelembe, hogy az indítványozó a sérelmezett közlést közügyeket érintő vitában továbbította, ebből következően az indokolás is hiányos, mivel az alapjogi vonatkozások vizsgálatáról a Kúria nem adott számot. Álláspontja szerint az ügyre nem alkalmazható a Kúria ítéletének elvi tartalma, mivel az alapügy felperesei nem voltak azonosak a feljelentett személyekkel, ezen túlmenően mind a levélben, mind az annak mellékletét képező feljelentésben kizárólag gyanút fogalmazott meg, így a közlés olyan véleménynek minősül, ami a jóhírnév megsértésére nem alkalmas. .
.
Indítványozó:
    Dr. Csőgör Péter
Támadott jogi aktus:
    A Kúria Pfv.IV.20.158/2022/5. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
IX. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_265_0_2023_Inditvany_anonim.pdfIV_265_0_2023_Inditvany_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2023.09.19 10:00:00 Teljes ülés
.
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint aimed at establishing the lack of conformity with the Fundamental Law and annulling the judgement No. Pfv.IV.20.158/2022/5 of the Curia (violation of reputation, spreading rumour of reporting a crime)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.