Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01758/2019
Első irat érkezett: 10/30/2019
.
Az ügy tárgya: A Debreceni Ítélőtábla Pk.II.20.465/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (választási ügy)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § ) (Ve. 233. § -- választási ügyben a választási szerv határozatával kapcsolatos jogorvoslati eljárásban hozott bírói döntés ellen)
Soron kívüli eljárás.
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 10/30/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a és a Ve. 233. §-a alapján - a Debreceni Ítélőtábla Pk.II.20.465/2019/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
A Fidesz-KDNP jelölő szervezet kifogást nyújtott be a Debrecen Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottságához, mivel két kihelyett plakátjukra az indítványozó ellenérdekű polgármesterjelölt "Hazug" feliratot ragasztott. A HVB a kifogásnak helyt adott. Megállapította, hogy az indítványozó megsértette a Ve. 2. §-át és a 144. § több pontját, ezért a jogsértőt eltiltotta a további jogsértésektől és 745.000,- Ft bírság megfizetésére kötelezte. A határozat ellen az indítványozó fellebbezést nyújtott be. A területi választási bizottság (TVB) a fellebbezésnek részben helyt adott. Részben megváltoztatva a HVB határozatát megállapította, hogy az indítványozó megsértette ugyan a Ve. 144. § (3) és (7) bekezdését, de az eltiltást és a pénzbírság kiszabását mellőzte. A bíróság a TVB határozatát helybenhagyta. A TVB határozat ellen felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő az indítványozó. A Debreceni Ítélőtábla a felülvizsgálati kérelmet nem találta alaposnak, és a TVB határozatot helyben hagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint a bírósági döntés sérti az Alaptörvény IX. cikk (1) bekezdésben garantált véleménynyilvánításhoz való jogát. .
.
Támadott jogi aktus:
    A Debreceni Ítélőtábla Pk.II.20.465/2019/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
IX. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1758_0_2019_indítvány.anonim.pdfIV_1758_0_2019_indítvány.anonim.pdf
.
.
Összefoglaló a döntésről:
Összefoglaló a döntésről:
Az Alkotmánybíróság elutasította a Debreceni Ítélőtábla választási kampány
ügyében hozott végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és
megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt. A panasz alapjául szolgáló
ügyben az indítványozó polgármesterjelöltként egy másik jelölő szervezet
kihelyezett plakátjai közül kettőre feliratot ragasztott fel. Az érintett
jelölőszervezet kifogást nyújtott be az indítványozóval szemben az illetékes
helyi választási bizottsághoz, amely a kifogásnak helyt adott, mert a plakátok
rongálása szükségképpen sérti a választási törvényben található alapelveket. A
határozat ellen az indítványozó fellebbezést nyújtott be, amelyben arra
hivatkozott, hogy cselekedete a véleménynyilvánítás szabadsága és a
demokratikus politikai versengés keretei között értelmezhető. Az indítványozó
fellebbezése folytán eljáró területi választási bizottság a jogsértést szintén
megállapította, és hivatkozott többek között a Kúria gyakorlatára, amely
szerint a választási plakátok elhelyezésénél csak a választási eljárásról szóló
törvény szabályai érvényesülnek, és az abban foglaltakat mindenképpen sérti a
korlátozás nélkül elhelyezhető plakátokra történt felülragasztás. Az
indítványozó felülvizsgálati kérelme folytán eljáró Debreceni Ítélőtábla a
határozatot helybenhagyta. Az Ítélőtábla egyetértett a területi választási
bizottsággal abban, hogy a felirat maga is plakátnak minősül, és egyetértett az
indítványozóval abban, hogy tartalmát tekintve a szabad véleménynyilvánítás
körébe esik, kiemelte azonban, hogy a felirat kihelyezése nem lehetséges minden
korlátozástól mentesen, mert a kifejezés módja is védett. Az indítványozó
alkotmányjogi panaszában kifejtette, hogy a felirat kihelyezésével politikai
véleményét fejezte ki, és hogy a politikai beszéd kiemelt alkotmányos védelmet
élvez, és csak a szükségesség-arányosság tesztje mentén korlátozható. Az
Alkotmánybíróság a határozatában megállapította, hogy a választási törvényben
foglalt jogszabályi tilalom, amely maga zárja ki az ellenérdekű fél (adott
esetben a másik jelölő szervezet) véleménynyilvánítás szabadságához való
jogának érvényesülése érdekében a plakátok át(felül)plakátolásának lehetőségét,
éppen a véleménynyilvánítás szabadságát szolgálja. Az indítványozó plakátja
kihelyezésével politikai véleményét nyilvánította ki, azonban az adott esetben
politikai közlés (plakát) áll szemben politikai közléssel (plakáttal): ezek
között a bíróság nem mérlegelhet a jogalkotó egyértelmű tiltására tekintettel.
Ebben az eljárásban tehát a bíróság által kötelezően alkalmazandó tételes jogi
szabályozás bírói felülvizsgálatának, azaz a választási eljárásról szóló
törvény 144. § kivételeket megfogalmazó rendelkezéseivel szemben bírói
mérlegelésnek nincs helye. Az Alkotmánybíróság minderre tekintettel úgy ítélte
meg, hogy a Debreceni ítélőtábla támadott végzése az Alaptörvénnyel összhangban
lévő jogértelmezésen alapul, így az alkotmányjogi panaszt elutasította.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2019.11.04 16:00:00 2. öttagú tanács
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.