Ügyszám: IV/00642/2018
.
Első irat érkezett: 04/06/2018
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 9.Kpkf.670.348/2017/3. számú végzése és a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 60. § (2a) a) pontja elleni alkotmányjogi panasz (HÖK tisztség időtartama)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. § alapján - a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 12.Kpk.45.055/2017/9. számú végzése, a Fővárosi Törvényszék 9.Kpkf.670.348/2017/3. számú végzése és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 60. § (2a) bekezdés a) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó hallgatói önkormányzati tisztségének időtartama a négy évet meghaladta, így az Ftv. sérelmezett rendelkezésére hivatkozással a Szegedi Tudományegyetem Rektora a választmányi határozatot, mint jogszabálysértő döntést megsemmisítette. A bíróság a bírósági felülvizsgálati kérelmet elutasította.
Az indítványozó álláspontja szerint a sérelmezett jogszabályi rendelkezés sérti az Alaptörvény X. cikk (1) bekezdése szerinti tanulás szabadáságának elvét, illetve e XI. cikk (1) bekezdése szerinti művelődéshez való jogát..
.
Indítványozó:
    Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
Támadott jogi aktus:
    a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 60. § (2a) bekezdés a) pont
    Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 12.Kpk.45.055/2017/9. számú végzés, Fővárosi Törvényszék 9.Kpkf.670.348/2017/3. számú végzés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
T) cikk (3) bekezdés
I. cikk (1) bekezdés
I. cikk (2) bekezdés
I. cikk (3) bekezdés
I. cikk (4) bekezdés
X. cikk (1) bekezdés
XI. cikk (1) bekezdés
XI. cikk (2) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_642_0_2018_indítvány_anonim.pdfIV_642_0_2018_indítvány_anonim.pdfIV_642_3_2018_indkieg_anonim.pdfIV_642_3_2018_indkieg_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2018.07.10 16:00:00 2. öttagú tanács
.
..