Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00743/2019
Első irat érkezett: 04/29/2019
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.VI.37.955/2018/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (közigazgatási határozat felülvizsgálata)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 06/26/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Fővárosi Törvényszék 24.K.700.028/2018/8. számú ítélete és a Kúria Kfv.VI.37.955/2018/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól. Másodlagosan - az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján - kérte a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (régi Pp.) 340/A. § (2) bekezdés b) pontja és 271. § (1) bekezdés e) pontja alkalmazásának kizárását kéri az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó ügyvéddel szemben a Budapesti Ügyvédi Kamara Fegyelmi Tanácsa szándékos fegyelmi vétség miatt pénzbírságot szabott ki, a Fellebbviteli Tanács az elsőfokú határozatot helybenhagyta. Az indítványozó (ügyvédként, és a képviseletében eljáró ügyvédi iroda nevében) a fegyelmi határozat bírósági felülvizsgálatát kezdeményezte, a keresetet a bíróság elutasította, a Kúria az indítványozó felülvizsgálati kérelmét hivatalból elutasította a régi Pp. 340/A. § (2) bekezdés b) pontjára hivatkozással.
Az indítványozó szerint a Kúria a felülvizsgálati kérelmet az alkalmazandó és hatályos jogszabályi rendelkezések figyelmen kívül hagyásával, alaptvetően alaptörvény-ellenes értelmezéssel bírálta el, ezért sértette a tisztességes eljáráshoz, a jogorvoslathoz való alapjogát, sértette emberi méltóságát, a törvény előtti egyenlőséget és a tulajdonhoz való jogát..
.
Támadott jogi aktus:
    a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 340/A. § (2) bekezdés b) pont és 271. § (1) bekezdés e) pont
    a Fővárosi Törvényszék 24.K.700.028/2018/8. számú ítélete és a Kúria Kfv.VI.37.955/2018/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
I. cikk (1) bekezdés
I. cikk (2) bekezdés
I. cikk (3) bekezdés
II. cikk
IV. cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_743_0_2019_indítvány_anonim.pdfIV_743_0_2019_indítvány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
IV_743_6_2019_amicusIM_anonim.pdfIV_743_6_2019_amicusIM_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.