Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00727/2021
Első irat érkezett: 03/30/2021
.
Az ügy tárgya: Az Egri Törvényszék 2.Bf.102/2018/44. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (előzetes bírósági mentesítés)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 04/19/2021
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
10/19/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - az Egri Járásbíróság 12.B.22/2015/84. számú ítélete és az Egri Törvényszék 2.Bf.102/2018/44. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozót a bíróság jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélte, melynek végrehajtását 2 év próbaidőre felfüggesztette.
Az indítványozó álláspontja szerint az eljáró bíróságok megsértették a tisztességes eljáráshoz való jogát, mert az ítéletekben nem foglalkoztak az előzetes mentesítés lehetőségével, ennek következtében az előzetes mentesítés szabályai a büntetés kiszabása során sem kerültek figyelembe vételre. A bírósági döntések ellentétesek a 8/2015. (IV. 17.) AB határozatban foglalt alkotmányos követelménnyel, amely szerint a bíróságnak a szabadságvesztés végrehajtásának felfüggesztése esetén hivatalból kell vizsgálnia az előzetes mentesítés lehetőségét, és arról az ítéletben rendelkezni kell.
Az indítványozó nézete szerint az ítéletek sérti a tisztességes eljáráshoz és a védelemhez való jogát, mert a bíróságok nem biztosították annak lehetőségét, hogy a titkos információgyűjtés hanganyagát a bírósági eljárás bizonyítási szakaszában megismerje, illetve az a birtokába kerüljön, holott a bíróságok a bűnösséget megalapozó tényállást a hanganyagokból készült leiratok tartalmára alapozták. .
.
Támadott jogi aktus:
  Egri Járásbíróság 12.B.22/2015/84. számú ítélete
  Egri Törvényszék 2.Bf.102/2018/44. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (3) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_727_0_2021_Inditvany_anonim.pdfIV_727_0_2021_Inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Összefoglaló a döntésről:
  Összefoglaló a döntésről:
  Az Alkotmánybíróság elutasította az Egri Törvényszék támadott ítélete
  alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló
  alkotmányjogi panaszt. Az indítványozót a bíróság jogerősen szabadságvesztés
  büntetésre ítélte, amelynek végrehajtását két év próbaidőre felfüggesztette. Az
  indítványozó nézete szerint az ítélet megsértette a tisztességes eljáráshoz és
  a védelemhez való jogát, mert a bíróság nem biztosította annak lehetőségét,
  hogy a titkos információgyűjtés hanganyagát a bírósági eljárás bizonyítási
  szakaszában megismerje, illetve az a birtokába kerüljön, holott a bíróság a
  bűnösséget megalapozó tényállást a hanganyagokból készült leiratok tartalmára
  alapozta. Az Alkotmánybíróság határozatában megállapította, hogy a védelemhez
  való joggal összefüggésben kiemelendő a bizonyítékokhoz történő indítványozói
  hozzáférés, ekként arra vonatkozó nyilatkozatok megtétele, észrevételezés,
  illetve azokkal összefüggésben a bizonyítási indítványok tételének joga. Az
  Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panasz alapjául szolgáló ügy vonatkozásában
  megállapította, hogy a titkos információgyűjtésből származó azon információk,
  amelyek a büntetőeljárásban felhasználhatók voltak, az indítványozó
  rendelkezésére álltak, azokat ismerte, azokkal kapcsolatban élhetett
  indítványozási és észrevételezési jogával. Az eljáró bíróság az Alaptörvény
  hivatkozott rendelkezéseivel összhangban biztosította az indítványozó számára a
  büntetőeljárásból származó bizonyítékok megismerését, és ezzel összefüggésben a
  védelemhez való jogának gyakorlását. Az Alkotmánybíróság ezért az alkotmányjogi
  panaszt elutasította.
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2021.10.19 12:00:00 3. öttagú tanács
  2023.03.28 13:00:00 3. öttagú tanács
  2023.04.18 13:00:00 3. öttagú tanács
  2023.05.09 13:00:00 3. öttagú tanács

  .
  A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
  Sz_IV_727_2021.pdfSz_IV_727_2021.pdf
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint against the judgement No. 2.Bf.102/2018/44 of the Eger Regional Court (prior exemption by court)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .