Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02093/2022
Első irat érkezett: 09/13/2022
.
Az ügy tárgya: A Budapesti Környéki Törvényszék 3.Pf.20.135/2022/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (birtokháborítás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 11/11/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - az Érdi Járásbíróság 11.P.20.580/2020/33. számú ítélete és a Budapesti Környéki Törvényszék 3.Pf.20.135/2022/7. számú ítélete ellen nyújtott be alkotmányjogi panaszt.
Az alkotmányjogi panasz alapját képező ügy felperese (a továbbiakban: indítványozó) szomszédjával (a továbbiakban: alperes) szemben, az általa kiépített fűtésrendszer miatt polgári peres eljárást kezdeményezett. Az indítványozó keresetében kérte, hogy a bíróság kötelezze az alperest arra, hogy a fűtésrendszer külső egységeit jelenlegi helyről szerelje le és helyezze át oly módon, hogy azok ne az indítványozó ingatlana felé nézzenek. Az indítványozó arra alapította keresetét, hogy az alperes által működtetett rendszer családját lakóingatlanuk használatában, a nyugodt pihenésben zavarja, és korlátozza az ingatlan rendeltetésszerű használatát. Az elsőfokú bíróság megállapította, hogy az alperesi berendezések működése nem jár olyan zavaró hatással, amely az indítványozó tűrési kötelezettségét meghaladná, azaz szükségtelen lenne. Az indítványozó a keresetét elutasító elsőfokú döntéssel szemben fellebbezést nyújtott be. Az indítványozó az elsőfokú döntéssel szemben fellebbezést nyújtott be. A másodfokú bíróság azt alaptalannak ítélte meg és egyetértve az elsőfokú bíróság döntésével, azt helybenhagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint a bíróság elzárta őt a bizonyítás lehetőségétől, amelyet nem indokoltak megfelelően az ítéletek, sértve ezzel az indokolt bírósági ítélethez való jogot. Elmulasztották a bíróságok a szomszédjogi perekben kötelező érdekmérlegelés lefolytatását, indokolatlanul korlátozva ezzel a tulajdonhoz való jogát. Az alaptörvény-ellenes ítéletek által sérült továbbá az indítványozó tisztességes eljáráshoz, magán- és családi élet tiszteletben tartásához való joga. .
.
Támadott jogi aktus:
  Érdi Járásbíróság 11.P.20.580/2020/33. számú ítélete, Budapesti Környéki Törvényszék 3.Pf.20.135/2022/7. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
I. cikk (3) bekezdés
VI. cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2093_0_2022_Inditvany_anonim.pdfIV_2093_0_2022_Inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2023.05.30 12:30:00 2. öttagú tanács
  .
  A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
  Sz_IV_2093_2022.pdfSz_IV_2093_2022.pdf
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint against the judgement No. 3.Pf.20.135/2022/7 of the Budapest Environs Regional Court (disturbance of possession)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .