Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00356/2020
Első irat érkezett: 02/18/2020
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.IV.21.190/2018/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közérdekű adat kiadása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/12/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - Abtv. 27. § szerinti - alkotmányjogi panaszában a Kúria Pfv.IV.21.190/2018/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri.
Indítványában előadja, hogy közérdekű adat kiadása iránti kérelemmel fordult a Külgazdasági és Külügyminisztériumhoz, majd adatigénylése teljesítésének megtagadását követően közérdekű adat kiadása iránti keresetet terjesztett elő a Fővárosi Törvényszék előtt. Keresetének a Fővárosi Törvényszék helyt adott, az elsőfokú ítéletet az - alperes fellebbezése nyomán eljáró - Fővárosi Ítélőtábla helybenhagyta. Az alperes kötelezett ezt követően felülvizsgálati indítványt terjesztett elő, amelynek nyomán a Kúria a támadott ítéletével a jogerős ítéletet részben hatályon kívül helyezte, az elsőfokú ítéletet részben megváltoztatta, és mellőzte a "valamennyi, bármilyen módon, illetve formában rögzített információ, illetve olyan adat tekintetében, amelyet a Magyar Állam vagy a Magyar Állam nevében eljáró [m]agyar [k]ormány [az] egyedi kormánydöntéssel nyújtott állami támogatás meghozatalánál vagy a szerződés megkötésénél figyelembe vett" adatok kiadására kötelező rendelkezést, és az erre vonatkozó keresetet elutasította. A Kúria indokolásában arra hivatkozott, hogy az adatok pontos meghatározottságának hiányában a kérelem nem felel meg a végrehajthatóság feltételét képező konkrétság követelményének. Ennek kapcsán nem értett egyet a Kúria a másodfokú bíróság azon álláspontjával, hogy miután az előzetes kérelem elutasítása során az alperes nem hivatkozott az adatok konkrét meghatározottságának hiányára, utóbb ezt már a peres eljárásban nem teheti meg. A Kúria álláspontja szerint a nem kellően pontos kérelem az igény megtagadásának alapját képezheti, amelyre az adatkezelő a peres eljárás során is hivatkozhat.
Az indítványozó a Kúria jogértelmezését vitatja, mivel álláspontja szerint az az Alaptörvény VI. cikk (3) bekezdésében és IX. cikk (1) bekezdésében foglalt alapjogok sérelméhez vezet. Indítványában továbbá a Nemzeti Hitvallásban, valamint az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésben és 39. cikk (2) bekezdésben foglaltak sérelmét is állítja..
.
Támadott jogi aktus:
    A Kúria Pfv.IV.21.190/2018/6. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
Nemzeti Hitvallás
B) cikk (1) bekezdés
VI. cikk (3) bekezdés
IX. cikk (1) bekezdés
39. cikk (2) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_356_0_2020_inditvany_anonim.pdfIV_356_0_2020_inditvany_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.