Ügyszám: IV/01628/2016
.
Első irat érkezett: 09/26/2016
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.21.169/2015/4/II. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (személyiségi jog megsértése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. § alapján - a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.21.169/2015/4/II. számú ítélete és a Fővárosi Törvényszék 62.P.20.205/2015/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó - perbeli felperes - keresetet terjesztett elő a perbeli alepres ellen, mivel az közösségi oldalán tett bejegyzésével megsértette az indítványozó Ptk.-ban védelmezett emberi méltósághoz és jó hírnévhez való jogát. A bíróság a kereset elutasította, mivel az indítványozó által kifogásolt részek nem tekinthetők tényállításnak, hanem azok értékítéletet, véleményt fogalmaztak meg. A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint a támadott ítéletek sértik a véleménynyilvánítás szabadságát és a tisztességes eljáráshoz való jogot..
.
Támadott jogi aktus:
    Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.21.169/2015/4/II. számú ítélete
    Fővárosi Törvényszék 62.P.20.205/2015/4. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
II. cikk
VI. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1628_0_2016_indítvány_anonimizált.pdfIV_1628_0_2016_indítvány_anonimizált.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2017.05.23 9:00:00 1. öttagú tanács
2017.12.05 10:00:00 Teljes ülés
2018.04.09 13:00:00 Teljes ülés

.
..