Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01274/2019
Első irat érkezett: 07/30/2019
.
Az ügy tárgya: A Szegedi Törvényszék 6.Bpkf.1042/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panaszt (fogvatartás körülményei miatti kártalanítás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 10/25/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványzó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Szegedi Törvényszék 10.Bv.2203/2018/32. számú, valamint 6.Bpkf.1042/2019/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kért az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó az alapvető jogait sértő elhelyezési körülmények miatt nyújtott be kártalalanítási kérelmet, kérelmét az elsőfokú bíróság érdemi vizsgálat nélkül elutasította azzal az indokkal, hogy nem terjesztett elő panaszt a kérelem benyújtása előtt. A másodfokú bíróság az elsőfokú döntést helybenhagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint a bíróságok kiterjesztően értelmezték a jogszabáliy rendelkezéseket, ami alapján az on elítéltek, akiknek a kérelmét az EJEB 2017. január 1-e előtt nyilvántartásba vette, nem kötelesek megelőző panasz benyújtására. A döntések miatt sérült a tisztességes eljáráshoz való alapjoga..
.
Támadott jogi aktus:
  a Szegedi Törvényszék 10.Bv.2203/2018/32. számú, valamint 6.Bpkf.1042/2019/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXIV. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1274_4_2019_indítvány_anonim.pdfIV_1274_4_2019_indítvány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .