Hungarian
Ügyszám:
.
III/00593/2019
Első irat érkezett: 04/01/2019
.
Az ügy tárgya: Az egyes törvényeknek az agrárgazdaság versenyképességével összefüggő módosításáról szóló 2018. évi CXXXVII. törvény 19. § (2) bekezdése elleni bírói kezdeményezés (vízitársulati hozzájárulás)
.
Eljárás típusa: Bírói kezdeményezés (egyedi normakontroll eljárás)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 04/15/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 25. § alapján - az egyes törvényeknek az agrárgazdaság versenyképességével összefüggő módosításáról szóló 2018. évi CXXXVII. törvény 19. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megálalpítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
A perbeli felperes vízitársulat, míg a perbeli alperes a vízitársulat tagja, a per tárgya pedig vízitársulati hozzájárulás megfizetése. A perbeli alperes a vonatkozó jogszabályokra hivatkozással küldöttgyűlési határozatával tagsági hozzájárulást állapított meg. a jogszabályváltozásból megállapítható, hogy a jogalkotó a tagokat a jogszabály alapján terhelő társulati hozzájárulással kapcsolatos kötelezettség alól felmentette, ezt a kötelezettséget a jogalkotó kötelező erővel nem kívánta szabályozni, azonban meghatározásának lehetőségétől a vízitársulatokat nem kívánta megfosztani, az az összegszerűségre is kiterjedően előbb a küldöttgyűlés, majd később a közgyűlés hatáskörébe utalta.
A bíróság álláspontja szerint a támadott rendelkezés sérti a jogállamiság elvét és a törvény előtti egyenlőség elvét, mivel a rendelkezés különbséget tesz a jogalanyok között atekintetben, hogy az önkéntesen, jogerős bírósági határozat vagy végrehajtási eljárás útján már megfizetett társulati hozzájárulások nem követelhetőek vissza, azonban azok a tagok, akik e kötelezettségüknek jogkövető módon nem tettek eleget, most mentesülnek az őket terhelő fizetési kötelezettség alól..
.
Támadott jogi aktus:
    az egyes törvényeknek az agrárgazdaság versenyképességével összefüggő módosításáról szóló 2018. évi CXXXVII. törvény 19. § (2) bekezdés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
III_593_0_2019_indítvány_anonimizált.pdfIII_593_0_2019_indítvány_anonimizált.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.