Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01159/2019
Első irat érkezett: 07/04/2019
.
Az ügy tárgya: A Pesti Központi Kerületi Bíróság 12.Szk.20.452/2018/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (demonstráció)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 11/07/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Pesti Központi Kerületi Bíróság 12.Szk.20.452/2018/4. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó előadta, hogy a rendőrség által tudomásul vett és biztosított, a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény (Gytv.) hatálya alá tartozó rendezvényen vett részt. A demonstráció befejezetté nyilvánítását követően az indítványozó a rendezvényen részt vevő kisebb tömeg részeként további demonstrálás céljából tovább vonult. A rendőrség intézkedés alá vonta és szabálysértési eljárást indított ellene. Az intézkedést megelőzően rendőri felszólítást, utasítást nem hallott. Az indítványozó szabálysértési felelősségét megállapították és pénzbírsággal sújtották. A bíróság az indítványozót a kiszabott pénzbírság helyett figyelmeztetésben részesítette.
Az indítványozó álláspontja szerint az eljáró bíróság alaptörvény-ellenesen korlátozta az Alaptörvény VIII. cikk (1) bekezdése szerinti békés gyülekezéshez való jogát, amikor megállapította, hogy az indítványozó a gyülekezési szabadságát gyakorolva a tömeggel az úttesten vonulva szabálysértést követett el, és ezért szankcióban részesítette..
.
Támadott jogi aktus:
  Pesti Központi Kerületi Bíróság 12.Szk.20.452/2018/4. számú végzés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
VIII. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1159_2019_indítvány_anonim.pdfIV_1159_2019_indítvány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .