Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00705/2017
Első irat érkezett: 03/10/2017
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.VI.21.707/2016/9. számú ítélete és a Pp. 386/J. §-a elleni alkotmányjogi panasz (kiemelt jelentőségű per)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
12/05/2017
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Pfv.VI.21.707/2016/9. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését, valamint - az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján - a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 386/J. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését indítványozta.
Az indítványozó szerint a Kúria - kártérítési perben hozott - ítélete megsértette az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében foglalt tisztességes eljáráshoz való jogát és a XXVIII. cikk (7) bekezdésében foglalt jogorvoslathoz való jogát, mert a Kúria a felülvizsgálati eljárásban új bizonyítékot értékelt, és új bizonyítást vett fel. Nézete szerint az ítélet azért is alaptörvény-ellenes, mert az önmagában is megengedhetetlen bizonyíték felvétele még a bizonyítás szabályainak a tisztességes eljáráshoz és a jogorvoslathoz fűződő jogok megsértését is eredményezte.
Kifogásolja, hogy a Pp. 386/J. § alkalmazása során született az indítványozóra nézve hátrányos ítélet. A Pp. 386/J. §-a értelmében a kiemelt jelentőségű perekben a bíróság nem köteles a jogvita eldöntése érdekében a bizonyításra szoruló tényekről, a bizonyítási teherről, illetve a bizonyítás sikertelenségének következményeiről a feleket előzetesen tájékoztatni. Az indítványozó álláspontja szerint a Pp. 386/J. §-a Alaptörvénybe ütköző módon korlátozza a tisztességes eljáráshoz való jogot..
.
Támadott jogi aktus:
    a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 386/J. §
    Kúria Pfv.VI.21.707/2016/9. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_705_23_2017_Kérelem+indkieg_anonim.pdfIV_705_23_2017_Kérelem+indkieg_anonim.pdfIV_705_0_2017_anonim.pdfIV_705_0_2017_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
IV_705_9_2017 amicus curiae.pdfIV_705_9_2017 amicus curiae.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2017.11.28 9:00:00 1. öttagú tanács
2019.03.19 10:00:00 Teljes ülés
2019.05.21 10:00:00 Teljes ülés

.
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint aimed at establishing the lack of conformity with the Fundamental Law and annulling the judgement No. Pfv.VI.21.707/2016/9 of the Curia and Section 386/J of the Act on Civil Procedure (lawsuit of special significance)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.