Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01162/2019
Első irat érkezett: 07/08/2019
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.V.20.347/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (működtetési jog)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 11/28/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Tatabányai Törvényszék 4.P.20.011/2018/23. számú végzése, a Győri Ítélőtábla Pkf.V.25.758/2018/2. számú végzése, valamint a Kúria Pfv.V.20.347/2019/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó háziorvosi praxis működtetési jogát vásárolta meg, ezzel összefüggésben hatósági bizonítványban rögzített kötelezettsége az alapellátás nyújtása. Az eljárás III. rendű alperese azonban ellátási szerződéskötés megtagadására hivatkozással nem engedi be a körzetébe, a státuszát megpályázta, és az alapellátás nyújtására jogosulatlan II. rendű alperesnek adta át az indítványozó joggyakorlását. Az Alkotmánybíróság működtetési jogra vonatkozó határozataira hivatkozva kéri a bírói döntések megsemmisítését és az elsőfokú bíróság új eljárásra utasítását. Az indítványozó álláspontja szerint a megsemmisített jogi normát megtestesítő feladat ellátási szerződésre bírósági eljárásban nem lehet hivatkozni.
Álláspontja szerint az eljárás során sérült a tulajdonhoz, valamint a tisztességes eljáráshoz, a munkához való joga, valamint a hátrányos megkülönböztetés tilalmának alaptörvényi követelménye..
.
Támadott jogi aktus:
    a Tatabányai Törvényszék 4.P.20.011/2018/23. számú végzése, a Győri Ítélőtábla Pkf.V.25.758/2018/2. számú végzése, valamint a Kúria Pfv.V.20.347/2019/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1162_7_2019_ind.egys.szerk_anonim.pdfIV_1162_7_2019_ind.egys.szerk_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2020.04.28 9:00:00 1. öttagú tanács
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.