Ügyszám: IV/01002/2017
.
Első irat érkezett: 04/13/2017
.
Az ügy tárgya: Az egyes kárpótlással összefüggő törvények módosításáról szóló 2016. évi CII. törvény elleni alkotmányjogi panasz (kárpótlási árverés)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján - az egyes kárpótlással összefüggő törvények módosításáról szóló 2016. évi CII. törvény (Törvény) alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
A Törvény hatályon kívül helyezi a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény (Kpt.) 21. § (1) bekezdését, amely a kárpótlási árverés feltételeiről rendelkezik. Az indítványozó előadja, hogy a hatályon kívül helyezett rendelkezés feltételeinek mindenben megfelelt, ezért jogosult lett volna részt venni a Szövetkezet kárpótlási árverésén, annak a Törvény miatti elmaradása számára közvetlen jogsérelmet okoz. A kárpótlási földalapba a Kpt. továbbra is hatályos 15. § (2) bekezdése szerint olyan földterületeket kell sorolni, amelyekre a kárpótlási jogosultakat vételi jog illeti meg, azonban az árverés hiányában a kárpótlási jegyekkel rendelkező kárpótlási jogosultak nem tudnak ténylegesen hozzájutni elvett földjeikhez, ezért a Törvény az Alaptörvény XIII. cikk (1) bekezdésében foglalt tulajdonhoz való jog sérelmét okozza.
Az indítványozó hivatkozik még arra, hogy a köztársasági elnök a T/10727 számú törvényjavaslat megfontolásra visszaküldött észrevételében is felhívta a jogalkotó figyelmét arra, hogy a kárpótlási földalapba tarrtozó földekre a kárpótlásra jogosultakat vételi jog illeti meg, ezért az törvényjavaslat az Alaptörvényben foglalt tulajdonhoz való jog sérelmével járna, azonban az Országgyűlés ezt a Törvény megalkotása során nem vette figyelembe.
Hivatkozik még arra, hogy az érintett Szövetkezet az utolsó olyan Szövetkezet, amelynek a földalap-kijelölése még nem zárult le jogerősen, így ha a kárpótlási árverés lehetőségétől elzárják, azzal az összes többi szövetkezettel szemben hátrányos megkülönböztetésbe kerülne, ami az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdése szerinti jogállamiság részét képező jogbiztonság elvét is sértené..
.
Támadott jogi aktus:
    az egyes kárpótlással összefüggő törvények módosításáról szóló 2016. évi CII. törvény
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1002_2_2017_indkieg_anonim.pdfIV_1002_2_2017_indkieg_anonim.pdfIV_1002_0_2017_indítvány_anonim.pdfIV_1002_0_2017_indítvány_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2018.02.20 10:00:00 Teljes ülés
2018.04.10 10:00:00 Teljes ülés

.
..