Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01670/2022
Első irat érkezett: 07/14/2022
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.II.20.046/2022/8. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (gyermek jogellenes elvitele)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 08/01/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Pesti Központi Kerületi Bíróság 4.Pk.500.204/2021/24. számú végzése, a Fővárosi Törvényszék 50.Pkf.635.007/2021/6. számú végzése és a Kúria Pfv.II.20.046/2022/8. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
A magyar állampolgárságú indítványozó Ausztráliában házasodott össze az Egyesül Arab Emirátusban született, muszlim vallású, Ausztráliában élő férjével, akinek szülei és családja nagy része Indiában él és egy siíti iszlám vallási közösség tagjai. A közösségben tradicionálisan, rendszeresen elvégzik a közösséghez tartozó leánygyermekeken a genitáliák csonkítását. Az indítványozó és férje házasságából kislány született, aki magyar-ausztrál állampolgárságú. Az indítványozóval szemben - különösen a gyermek megszületése után - a férj egyre nagyobb elvárásokat támasztott; ellenőrzése, irányítása alatt tartotta, agresszív magatartásával az indítványozót félelemben tartotta, és kijelentése alapján a gyermek csonkítását is szükségesnek tartotta. Ezért az indítványozóban megérlelődött a válás és a hazaköltözés szándéka, amelyről egy békés beszélgetés során meg is állapodott férjével. A megállapodást követő hónapban Magyarországra költözött a gyermekkel együtt. A férj ugyanakkor a Hágai Egyezmény alapján kérelmet nyújtott be a gyermek szokásos tartózkodási helyére történő visszavitele érdekében. Az elsőfokú bíróság megállapította, hogy a gyermek szokásos tartózkodási helye Ausztrália; az elvitelbe való apai beleegyezést nem látta bizonyítottnak, mint ahogyan azt sem, hogy az apa a szülői felügyeleti jogát ténylegesen nem gyakorolta volna. Megállapította továbbá, hogy az indítványozó nem élt jelzéssel az ausztrál gyermekvédelmi szervek felé a vallási rituálék, az apa alkoholfogyasztása, valamint a csonkolás lehetősége miatt, holott tudott arról, hogy Ausztráliában az tiltott. Az indítványozó magatartásával tehát maga is közrehatott a gyermek traumatizáltságának kialakulásában. A másodfokú bíróság az elsőfokú végzést helybenhagyta, a Kúria a jogerős végzést hatályában fenntartotta azzal, hogy a gyermeket 2022. június 1-ig vissza kell vini a szokásos tartózkodási helyére, vagy június 15-én át kell adni a kérelmezőnek. A Kúria ugyan megállapította, hogy a genitáliák csonkításának még a lehetősége is olyan súlyú, amely minden más egyéb hivatkozás vizsgálatát megelőzi, azonban úgy ítélte, hogy a másodfokú bíróság a Hágai Egyezmény 13. Cikke szerinti, a gyermek súlyos testi/lelki károsodását alátámasztásául előadott érvelést megfelelően vizsgálta és értékelte.
Az indítványozó álláspontja szerint a bíróságok nem a gyermek mindenek felett álló érdekeit szem előtt tartva hozták meg áldozathibáztató döntéseiket, amelyek sértik a gyermek védelemhez és gondoskodáshoz való jogát, amelynek érvényesülését az Alkotmánybíróság hivatalból vizsgálhatja. A tisztességes eljáráshoz való joga sérelmét okozza, hogy bizonyítási indítványainak a bíróságok nem tettek eleget, azok mellőzését, visszautasításuk jogszerűségét nem indokolták. Ugyanígy nem folytattak le teljeskörű vizsgálatot a tekintetben, hogy a visszavitel megtagadható-e. Álláspontja szerint egy hasonlóan szenzitív helyzetben a bíróságoknak fokozott körültekintéssel kellett volna eljárniuk és a gyermek érdekeit a lehető legtöbb rendelkezésre álló bizonyítási eszközzel kellett volna felfedniük és védeniük. .
.
Támadott jogi aktus:
    a Pesti Központi Kerületi Bíróság 4.Pk.500.204/2021/24. számú végzése, a Fővárosi Törvényszék 50.Pkf.635.007/2021/6. számú végzése és a Kúria Pfv.II.20.046/2022/8. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XVI. cikk
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1670_0_2022_indítvány_anonim.pdfIV_1670_0_2022_indítvány_anonim.pdf
.
.
Összefoglaló a döntésről:
Összefoglaló a döntésről:
Az Alkotmánybíróság elutasította a Kúria támadott végzése alaptörvény-
ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi
panaszt. A magyar állampolgárságú indítványozó Ausztráliában kötött házasságot
muszlim vallású férjével, közös gyermekük magyar-ausztrál állampolgárságú. A
férj egy idő után agresszív magatartásával az indítványozót félelemben
tartotta, és a gyermeknek a vallási közösségben szokásos csonkítását is
szükségesnek tartotta. Az indítványozó ezt követően megállapodott férjével a
válásban, és az ezt követő hónapban Magyarországra költözött a gyermekkel
együtt. A férj ugyanakkor a Hágai Egyezmény alapján kérelmet nyújtott be a
gyermek szokásos tartózkodási helyére történő visszavitele érdekében. A Kúria a
támadott döntésében az első- és másodfokú döntéseket helybenhagyva
megállapította, hogy a gyermek szokásos tartózkodási helye Ausztrália, ahova a
gyermeket 2022. június 1-ig vissza kell vinni. A Kúria ugyan megállapította,
hogy a genitáliák csonkításának még a lehetősége is olyan súlyú, amely minden
más egyéb hivatkozás vizsgálatát megelőzi, azonban úgy ítélte, hogy a másodfokú
bíróság a Hágai Egyezmény 13. cikke szerinti, a gyermek súlyos testi/lelki
károsodását alátámasztásául előadott érvelést megfelelően vizsgálta és
értékelte. Az indítványozó álláspontja szerint a bíróságok nem a gyermek
legjobb érdekeit szem előtt tartva hozták meg döntéseiket, amelyek sértik a
gyermek védelemhez és gondoskodáshoz való jogát, továbbá a tisztességes eljárás
követelményét. Az Alkotmánybíróság határozatában megállapította, hogy a bíróság
a jogellenesen külföldre vitt gyermek visszavitelét elrendelő döntésében az
indítványozónak az alkotmányjogi panaszban is megismételt felvetéseire reagált,
kifogásait körültekintően megvizsgálta. Megjelölte, hogy milyen bizonyítékokra
alapította következtetéseit, és megindokolta azt is, hogy egyes bizonyítékokat
vagy állításokat, hivatkozásokat miért nem tudott döntése alapjául elfogadni,
illetve a bizonyítási indítványokat is mérlegelte. A bíróság azt is részletesen
bemutatta, hogy milyen indokok mentén nem látta alkalmazhatónak a Hágai
Egyezmény 13. cikk b) pontjában rögzített kivételszabályt, tehát, hogy a
bizonyítékok alapján miért nem tartotta megállapíthatónak, hogy a gyermeket a
visszavitele testi vagy lelki károsodásnak tenné ki, vagy bármi más módon
elviselhetetlen helyzetet teremtene számára. A bíróság mindhárom fokon
kifejezetten foglalkozott azzal a konkrét, az alkotmányjogi panasz magját is
képező kérdéssel, hogy a gyermek testi integritása veszélybe kerülhet-e, ha
visszatér Ausztráliába, de egységesen nemleges konklúzióra jutott. Az
Alkotmánybíróság ezért az alkotmányjogi panaszt elutasította.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2022.11.08 13:45:00 3. öttagú tanács
2022.11.15 12:30:00 3. öttagú tanács

.
A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
Sz_IV_1670_2022.pdfSz_IV_1670_2022.pdf
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint submitted against the ruling No. Pfv.II.20.046/2022/8 of the Curia (wrongful removal of a child)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.