Ügyszám: IV/01608/2015
.
Első irat érkezett: 06/03/2015
.
Az ügy tárgya: A Pécsi Ítélőtábla Gf.V.40.033/2014/15. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szerződés érvénytelenségének megállapítása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Pécsi Ítélőtábla Gf.V.40.033/2014/15. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó előadja, hogy szerződés érvénytelenségének megállapítása iránti pert kezdeményezett. A másodfokú eljárásban ugyanaz - az indítványozó szerint kizárt - bíró vett részt, aki az indítványozó egy korábbi peres eljárásában is az ítélkező bírói tanács bírája volt (Pécsi Ítélőtábla Gf.IV.30.160/2012/6. számú ítélete). Tekintettel arra, hogy a sérelmezett ítélet a Pécsi Ítélőtábla fenti döntésében megállapított tényállást vette alapul, az indítványozó elfogultsági kifogást nyújtott be az eljáró bíró ellen, amely azonban elutasításra került.
Az indítványozó álláspontja szerint a sérelmezett ítélet sérti az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes bírósági eljáráshoz való jogát, mivel a jogerős ítélet meghozatalában törvény által kizárt bíró vett részt..
.
Támadott jogi aktus:
    Pécsi Ítélőtábla Gf.V.40.033/2014/15. számú ítélete, Zalaegerszegi Törvényszék 4.G.40.029/2014/7. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1608_0_2015_inditvany_anonimizált.pdfIV_1608_0_2015_inditvany_anonimizált.pdf
.
.
Összefoglaló a döntésről:
Összefoglaló a döntésről:
Az Alkotmánybíróság tanácsa elutasította a Pécsi Ítélőtábla
Gf.V.40.033/2014/15. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására
és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt. Az alkotmányjogi panasz
alapjául szolgáló ügyben az indítványozó megszerezte egy bányatelken a
bányászati tevékenység gyakorlásának a jogát. Egy évvel később a bányatelken
egy autópálya nyomvonalát fektették le, és építettek az autópálya fölött egy
átjárót, valamint egy mellékutat, amely az átjáróhoz vezetett. A mellékút
kiépítése következtében az indítványozó bányászati jogát bizonyos ingatlanok
tekintetében nem gyakorolhatta, ebből eredően őt kár érte. Az indítványozó a
kártérítés megfizetése érdekében pert indított, melynek során a bíróság
megállapította az alperes kártérítési felelősségét, azonban a másodfokon eljárt
ítélőtábla, valamint a felülvizsgálati bíróságként eljárt Kúria a keresetet
elutasította. A bíróságok megállapítása szerint az indítványozó kártalanításra
nem jogosult, mivel bányászati jogelődje jogáról kártalanítás fejében
lemondott. Az indítványozó az előzményperben hozott jogerős döntést követően
ismételten keresetet nyújtott be az illetékes bírósághoz, melyben a
kártalanítási szerződés érvénytelenségének a megállapítását kérte. Az elsőfokú
bíróság ítéletével szemben az indítványozó fellebbezést nyújtott be, majd az
illetékes bíróság kizárását kezdeményezte elfogultságra hivatkozva, ám erre nem
került sor. Az indítványozó alkotmányjogi panaszában abszolút kizárási okként
hivatkozott arra a tényre, hogy az eljáró tanács elnöke az előzményperben részt
vett; állítása szerint az elsőfokú döntés meghozatala során a tényállás
megállapítására az előzményper alapján került sor, ezért a kifogásolt bíró
részese volt az elsőfokú eljárásnak és így törvény alapján kizárt bíró. Az
Alkotmánybíróság az indítványt nem találta megalapozottnak. Ha a tényállás
valamely eleme tekintetében az előzményper köti az eljáró bíróságot, akkor azt
a másodfokú bíróság sem bírálhatja felül. Emiatt nincsen jelentősége annak,
hogy az előzményperben hozott döntést ki hozta, mivel a kizáró ok lényegi
eleme, hogy saját döntését ne bírálhassa felül a másodfokon eljárt bíró. Ez a
helyzet jelen ügyben nem állt elő, tehát a tisztességes eljáráshoz, pártatlan
bírósághoz való jog sérelme nem merülhetett fel.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2017.12.05 16:00:00 3. öttagú tanács
.
..