Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00478/2020
Első irat érkezett: 02/25/2020
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.IV:21.716/2018/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (személyiségi jog megsértése, sérelemdíj)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/19/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Fővárosi Törvényszék 31.P.23.208/2017/12. számú ítélete, a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.20.330/2018/5. számú ítélete és a Kúria Pfv.IV.21.716/2018/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó személyiségi jog megsértése és sérelemdíj megállapítása iránt nyújtott be keresetet, amelyet az elsőfokú bíróság elutasított, a másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet helybenhagyta. Az indítványozó kérelmére indult felülvizsgálati eljárásban a Kúria a jogerős döntést hatályában fenntartotta. A perben a magánélethez és az otthona tiszteletben tartásához fűződő alapjoga sérelmét állította, amely az otthonát és családját megleső, azokról videofelvételt készítő újságírók magatartása révén valósult meg.
Érvelése szerint az eljáró bíróságok a polgári jogi személyiségi jogvédelem szabályait az Alaptörvény VI. cikke (1) és (2) bekezdésébe ütköző módon értelmezték, így tévesen jutottak arra a következtetésre, hogy az elkészített és nyilvánosságra hozott fotók és videók a magán- és családi élethez, valamint a magánlakás védelméhez fűződő személyiségi jogát nem sértik..
.
Támadott jogi aktus:
    a Fővárosi Törvényszék 31.P.23.208/2017/12. számú ítélete, a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.20.330/2018/5. számú ítélete és a Kúria Pfv.IV.21.716/2018/4. számú ítélete
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_478_0_2020_indítvány_anonim.pdfIV_478_0_2020_indítvány_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.