Hungarian
Ügyszám:
.
IV/03402/2021
Első irat érkezett: 09/01/2021
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.I.35.397/2020/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (piacfelügyeleti ügy)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 11/17/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Kfv.I.35.397/2020/5. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó társaság engedményezési szerződéssel két darab egyedileg meghatározott követeléscsomagot vásárolt egy Zrt.-től, melyet később a keletkezésükre visszamenőlegesen felbontott. Az alperesi bank piacfelügyeleti eljárást kezdeményezett az indítványozó ellen, melynek következtében piacfelügyeleti bíróság megfizetésére kötelezte. A kétszer megismételt eljárást követően eljáró elsőfokú bíróság az indítványozó keresetét elutasította, melyet a Kúria hatályában fenntartott.
Az indítványozó álláspontja szerint a bíróságok megsértették a Pp. 221. § (1) bekezdését, mely az indokolási kötelezettséget tartalmazza. Továbbá a Kúriának a Pp. 206. § (1) bekezdése szerinti kötelezettsége lett volna a megelőző eljárás során feltárt bizonyítékokat felsorolni, egybevetni, összességében értékelni, melynek a Kúria döntésében nyoma sincsen. Valamint megsértette a Pp. 275. § (1)-(4) bekezdésében foglaltakat, miszerint a felülvizsgálati kérelemben előadottakat értékelnie kell, azokat felül kell vizsgálnia..
.
Támadott jogi aktus:
  a Kúria Kfv.I.35.397/2020/5. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_3402_2_2021_ind_kieg_anonim.pdfIV_3402_2_2021_ind_kieg_anonim.pdfIV_3402_0_2021_inditvany_anonim.pdfIV_3402_0_2021_inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2023.05.16 13:00:00 3. öttagú tanács
  .
  A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
  Sz_IV_3402_2021.pdfSz_IV_3402_2021.pdf
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint aimed at establishing the lack of conformity with the Fundamental Law and annulling the ruling No. Kfv.I.35.397/2020/5 of the Curia (market supervision case)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .