Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02829/2021
Első irat érkezett: 07/14/2021
.
Az ügy tárgya: A Pesti Központi Kerületi Bíróság 14.Szk.1665/2020/10. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (gyülekezési joggal visszaélés)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 07/22/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó az Abtv. 27. § szerinti alkotmányjogi panaszt terjesztett elő a Pesti Központi Kerületi Bíróság 14.Szk.1665/2020/10. számú végzése ellen.
A támadott végzésében a bíróság hatályban tartotta a szabálysértési hatóság határozatát, amellyel az indítványozóval szemben gyülekezési joggal visszaélés szabálysértés elkövetése miatt szabálysértési bírságot szabott ki.
Az indítványozó előadja, hogy - a szabálysértési határozatban és a bíróság döntésében foglaltakkal szemben - azzal a céllal jelent meg társaival együtt a "Kerekasztal beszélgetés a magyarországi szivárványcsaládokról" című nyilvános rendezvényen, hogy ott véleményét kifejtse, ebből a célból molinót vitt magával. Ez azonban nem minősül önállóan szervezett, be nem jelentett gyűlésnek. Mivel a rendezvényen való részvételét a szervező megakadályozta, ezért a jelenlévő, hasonló véleményt kifejezni szándékozó, és a rendezvényről álláspontja szerint önkényesen és jogszerűtlenül kizárt független személyekkel társulva spontán gyűlésbe kezdtek, amely alkotmányos védelmet élvez. Mivel a bíróság ezt az érvelést nem fogadta el, az indítványozó azt állítja, hogy sérült a békés gyülekezéshez való joga..
.
Támadott jogi aktus:
    a Pesti Központi Kerületi Bíróság 14.Szk.1665/2020/10. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
VIII. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2829_0_2021_Inditvany_anonim.pdfIV_2829_0_2021_Inditvany_anonim.pdf
.
.
Összefoglaló a döntésről:
Összefoglaló a döntésről:
Az Alkotmánybíróság elutasította a Pesti Központi Kerületi Bíróság gyülekezési
jog tárgyában hozott végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és
megsemmisítésére irányuló indítványt. A támadott végzésében a bíróság hatályban
tartotta a szabálysértési hatóság határozatát, amely az indítványozóval szemben
gyülekezési joggal visszaélés szabálysértés elkövetése miatt szabálysértési
bírságot szabott ki. Az indítványozó alkotmányjogi panaszában előadta, hogy (a
szabálysértési határozatban és a bíróság döntésében foglaltakkal szemben) azzal
a céllal jelent meg társaival együtt a „Kerekasztal beszélgetés a magyarországi
szivárványcsaládokról” című nyilvános rendezvényen, hogy ott véleményét
kifejtse, ebből a célból molinót vitt magával. Mivel a rendezvényen való
részvételét a szervező megakadályozta, ezért a jelenlévő, hasonló véleményt
kifejezni szándékozó, és a rendezvényről álláspontja szerint önkényesen és
jogszerűtlenül kizárt független személyekkel társulva spontán gyűlésbe kezdtek,
amely az indítványozó álláspontja szerint alkotmányos védelmet élvez. Mivel a
bíróság ezt az érvelést nem fogadta el, az indítványozó szerint sérült a békés
gyülekezéshez való joga. Az Alkotmánybíróság határozatában megállapította, hogy
mivel az érintett személyeknek alapos okkal számolniuk kellett azzal, hogy a
bejelentett gyűlés szervezője nem fogja engedni a gyűléshez való
csatlakozásukat (pl. amiatt, mert véleménynyilvánításuk provokatív jellegű, és
alkalmas lehet arra, hogy a rendezvény békés jellegét veszélyeztesse), akkor a
csatlakozás elutasítása nem eredményezhetett számukra olyan váratlan helyzetet,
amely egy spontán gyűlés elkezdésére okot adhatott volna. Az ezzel ellenkező
következtetés épp a gyülekezéshez való joguk visszaélésszerű alkalmazását tette
volna jogszerűvé. Az eljáró bíróság tehát az Alaptörvénnyel összhangban döntött
úgy, hogy az indítványozó és társai cselekménye nem volt a spontán gyűlés
védelmi körébe vonható, így az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panaszt
elutasította.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2021.11.23 9:30:00 2. öttagú tanács
.
A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
Sz_IV_2829_2021.pdfSz_IV_2829_2021.pdf
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against the ruling No. 14.Szk.1665/2020/10 of the Central District Court of Pest (abuse of the right of assembly)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.