Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01745/2022
Első irat érkezett: 07/26/2022
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.V.20.917/2021/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (vételár megfizetése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 10/19/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Pfv.V.20.917/2021/8. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
A peres felek 2015. április 2-án 2032. június 30-ig szóló szerződést kötöttek faapríték határidős adásvételére. Az alperes 2017-18. év során azt tapasztalta, hogy a felperes által szállított faapríték átlagos nedvességtartalma 35 %-nál alacsonyabb, amely nála a kazánok hatékonyságának csökkenését, a felperesnél pedig magasabb bónuszt eredményez. Az eredménytelen tárgyalásokat követően az indítványozó, mint felperes vételárkülönbözet, késedelmi kamat továbbá behajtási költségátalány megfizetésére kérte kötelezni alperest.
Az elsőfokú bíróság ítéletével helyt adott a keresetnek. A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta és a felperes keresetét elutasította. A Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.
Az indítványozó álláspontja szerint a Kúria döntése az Alaptörvény I. cikk (3) bekezdését, a XIII. cikk (1) bekezdésében foglalt tulajdonhoz aló alapjogát és a XXVIII. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes eljáráshoz való alapjogát sérti, ugyanis az indokolási kötelezettségének nem tett eleget. A Kúria indokolása önmagával is ellentmondva ugyanis nem vizsgálja a felülvizsgálati kérelem egy részét, majd arra hivatkozással nem döntött érdemben a kérelem tartalmáról, hogy az álláspontja szerint nem jogszabálysértésre hivatkozott. .
.
Támadott jogi aktus:
  Kúria Pfv.V.20.917/2021/8. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
I. cikk (3) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1745_4_2022_Indegys_anonim.pdfIV_1745_4_2022_Indegys_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2023.05.09 9:30:00 2. öttagú tanács
  .
  A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
  Sz_IV_1745_2022.pdfSz_IV_1745_2022.pdf
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint against the judgement No. Pfv.V.20.917/2021/8 of the Curia (payment of purchase price)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .