Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02539/2022
Első irat érkezett: 11/15/2022
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.V.37.365/2022/10. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (adatvédelmi ügy, sajtószerv adatkezelése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 12/02/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Kfv.V.37.365/2022/10. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását, és a Fővárosi Törvényszék 105.K.704.375/2021/6. számú ítéletére és a NAIH 2020/838/2. számú határozatára kiterjedő hatállyal történő megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó egy gazdasági-üzleti témájú sajtótermék magyarországi kiadója, mely az általa kiadott lapban 2019. évben a leggazdagabb magyarokat, majd a legnagyobb hazai családi vállalkozásokat bemutató listát tett közzé. Ezen listákon szeplő két magánszemély a GDPR szerinti érintetti jogaik sérelmét állították. A NAIH eljárást indított, melynek során hozott 2020/838/2. számú határozatával a kérelmezők kérelmének részben helyt adott. Megállapította, hogy az indítványozó rendelkezett jogalappal az adatkezeléshez, ugyanakkor megállapította, hogy az indítványozó nem végezte el az előzetes érdekmérlegelést, illetve elmulasztotta az előzetes érdekmérlegelés kapcsán az érintettek előzetes tájékoztatását, s mindezt csak az érintetti tiltakozásra tette meg. A NAIH megállapította, hogy az indítványozó mint adatkezelő a GDPR több rendelkezését megsértette, melynek következtében milliós nagyságrendű adatvédelmi bírságot szabott ki.
Az indítványozó az adatvédelmi hatóság határozatának bírósági felülvizsgálata iránt nyújtott be keresetet. A Fővárosi Törvényszék 105.K.706.638/2020/10. számú ítéletével a keresetnek csak részben adott helyt. A Kúria Kfv.IV.37.351/2021/9. számú végzésével az ítéletet hatályon kívül helyezte és új eljárásra kötelezte az elsőfokú bíróságot. A Fővárosi Törvényszék megismételt eljárásban hozott 105.K.704.375/2021/6. számú ítéletével az indítványozó keresetének ismét részben helyt adott. Az indítványozó felülvizsgálati kérelme nyomán eljárt Kúria Kfv.V.37.365/2022/10. számú végzésével az ítéletet részben hatályában fenntartotta, részben hatályon kívül helyezte és az elsőfokú bíróságot új eljárásra utasította.
Az indítványozó álláspontja szerint a Kúria végzése, a GDPR jogalapokra vonatkozó rendelkezéseinek jogértelmezése, a sajtószerv előzetes érdekmérlegelési, tájékoztatásai és dokumentációs kötelezettségének előírása a sajtószabadság kiüresedéséhez vezet, vagyis az indítványozó sajtószabadságának, valamint véleménynyilvánítási szabadságának aránytalan, alaptörvény-ellenes korlátozását idézi elő. .
.
Támadott jogi aktus:
  Kúria Kfv.V.37.365/2022/10. számú végzése
  Fővárosi Törvényszék 105.K.704.375/2021/6. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
IX. cikk (1) bekezdés
IX. cikk (2) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2539_4_2022.ind.kieg.anonim.pdfIV_2539_4_2022.ind.kieg.anonim.pdfIV_2539_0_2022_indítvány.anonim.pdfIV_2539_0_2022_indítvány.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2023.04.25 9:00:00 2. öttagú tanács
  .
  A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
  Sz_IV_2539_2022.pdfSz_IV_2539_2022.pdf
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint against the ruling No. Kfv.V.37.365/2022/10 of the Curia (data protection case, data processing by an entity of the press)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .