Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00660/2019
Első irat érkezett: 04/11/2019
.
Az ügy tárgya: A Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 103.Mpk.50.015/2018/12. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (önkormányzati képviselői megbízás megszűnése; köztartozásmentes adózók nyilvántartása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 06/05/2019
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
10/15/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 103.Mpk.50.015/2018/12. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó önkormányzati képviselői megbízatását a képviselőt-testület határozatával megszüntette arra hivatkozva, hogy az indítványozó a tisztségre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 38. § (1) bekezdés d) pontja szerint méltatlanná vált (köztartozása állt fent, és azt az erről szóló értesítést követően nem rendezte). Az indítványozó a határozat bírósági felülvizsgálatát kérte. A bíróság a kérelmet elutasította.
Az indítványozó érvelése szerint a határozathozatal időpontjában - bár a köztartozás-mentességi adatbázisban még nem szerepelt - köztartozása valójában már nem állt fent, mert tartozási kötelezettsége addigra elévült. A képviselő-testületi határozat, és az azt helybenhagyó bírósági döntés ezért sérti választójogát, a közhivatal viseléséhez fűződő, valamint a tisztességes eljáráshoz való jogát..
.
Támadott jogi aktus:
  a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 103.Mpk.50.015/2018/12. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXIII. cikk (1) bekezdés
XXIII. cikk (8) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_660_2_2019_egys.szerk_anonim.pdfIV_660_2_2019_egys.szerk_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2019.10.15 16:00:00 3. öttagú tanács
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint against the ruling No. 103.Mpk.50.015/2018/12 of the Miskolc Administrative and Labour Court (termination of the mandate of a member of the municipality, registration of taxpayers without public arrears)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .