Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00660/2019
Első irat érkezett: 04/11/2019
.
Az ügy tárgya: A Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 103.Mpk.50.015/2018/12. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (önkormányzati képviselői megbízás megszűnése; köztartozásmentes adózók nyilvántartása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 06/05/2019
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
10/15/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 103.Mpk.50.015/2018/12. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó önkormányzati képviselői megbízatását a képviselőt-testület határozatával megszüntette arra hivatkozva, hogy az indítványozó a tisztségre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 38. § (1) bekezdés d) pontja szerint méltatlanná vált (köztartozása állt fent, és azt az erről szóló értesítést követően nem rendezte). Az indítványozó a határozat bírósági felülvizsgálatát kérte. A bíróság a kérelmet elutasította.
Az indítványozó érvelése szerint a határozathozatal időpontjában - bár a köztartozás-mentességi adatbázisban még nem szerepelt - köztartozása valójában már nem állt fent, mert tartozási kötelezettsége addigra elévült. A képviselő-testületi határozat, és az azt helybenhagyó bírósági döntés ezért sérti választójogát, a közhivatal viseléséhez fűződő, valamint a tisztességes eljáráshoz való jogát..
.
Támadott jogi aktus:
  a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 103.Mpk.50.015/2018/12. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXIII. cikk (1) bekezdés
XXIII. cikk (8) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_660_2_2019_egys.szerk_anonim.pdfIV_660_2_2019_egys.szerk_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Összefoglaló a döntésről:
  Összefoglaló a döntésről:
  Az Alkotmánybíróság megsemmisítette a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi
  Bíróság önkormányzati képviselői megbízás megszüntetése tárgyában hozott
  végzését. Az eljárás alapjául szolgáló ügyben az indítványozó önkormányzati
  képviselői megbízatását a képviselő-testület arra hivatkozva szüntette meg,
  hogy a tisztségre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény alapján
  méltatlanná vált, mert köztartozását értesítés ellenére sem rendezte. Az
  indítványozó a határozattal szemben bírósághoz fordult, keresetében arra
  hivatkozott, hogy ugyan a határozathozatal időpontjában a köztartozás-
  mentességi adatbázisban még nem szerepelt, tartozása azonban elévülés folytán
  már nem állt fenn. A bíróság a keresetet elutasította, amely döntéssel szemben
  az indítványozó az Alkotmánybírósághoz fordult. Alkotmányjogi panaszában
  kifejtette, hogy a képviselő-testület határozata, és az ezt helybenhagyó
  bírósági végzés sértik a választójogát, a közhivatal viseléséhez fűződő,
  valamint a tisztességes eljáráshoz fűződő jogát. Az Alkotmánybíróság a
  határozatában megállapította, hogy sem a Magyarország helyi önkormányzatairól
  szóló törvény, sem a polgári perrendtartásról szóló törvény nem zárta ki azt,
  hogy a bíróság megvizsgálja, hogy ténylegesen fennállt-e az indítványozó
  köztartozása a képviselőtestület, illetve a bíróság döntésének meghozatalakor.
  A bíróság a végzés meghozatalakor nem volt tekintettel arra, hogy az előtte
  fekvő ügy alapjogilag releváns, mivel közvetlenül érinti az indítványozó
  Alaptörvényben foglalt választójogát, ezért az Alkotmánybíróság, annak
  alaptörvény-ellenessége folytán, a bírói döntést megsemmisítette.
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2019.10.15 16:00:00 3. öttagú tanács
  2020.10.06 10:00:00 3. öttagú tanács
  2020.10.13 14:00:00 3. öttagú tanács

  .
  A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
  Sz_IV_660_2019.pdfSz_IV_660_2019.pdf
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint against the ruling No. 103.Mpk.50.015/2018/12 of the Miskolc Administrative and Labour Court (termination of the mandate of a member of the municipality, registration of taxpayers without public arrears)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .