Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01733/2019
Első irat érkezett: 10/29/2019
.
Az ügy tárgya: A Pécsi Ítélőtábla Pk.III.50.013/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi pansz (választási ügy)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § ) (Ve. 233. § -- választási ügyben a választási szerv határozatával kapcsolatos jogorvoslati eljárásban hozott bírói döntés ellen)
Soron kívüli eljárás.
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 10/29/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a és a Ve. 233. §-a alapján - a Pécsi Ítélőtábla Pk.III.50.013/2019/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó - polgármesterjelölt - kifogást terjesztett elő a versendi helyi választási bizottságnál (HVB). Kifejtette, hogy a bizottsági tagok túlnyomó része nem volt pártatlan, a szavazó lapok száma nem egyezik a névjegyzékben szereplő aláírásokkal, ezért a választás alapelveit megsértették. A HVB a kifogást elutasította. A területi választási bizottság (TVB) a fellebbezést érdemi vizsgálat bélkül elutasította. A bíróság a TVB határozatát helybenhagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint az eljárás sértette az Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdése szerinti jogorvoslathoz való jogát, mivel a bíróság lényegében érdemi vizsgálat nélkül hagyta helyben a TVB határozatát..
.
Támadott jogi aktus:
    Pécsi Ítélőtábla Pk.III.50.013/2019/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (7) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1733_0_2019_indítvány_anonim.pdfIV_1733_0_2019_indítvány_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2019.11.04 14:00:00 3. öttagú tanács
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.