Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02017/2022
Első irat érkezett: 09/06/2022
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Ítélőtábla 2.Bpkf.10.554/2022/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (összbüntetés, feltételes szabadságra bocsátás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 10/27/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Budapest Környéki Törvényszék 7.Bpk.55/2022/5. számú ítélete és a Fővárosi Ítélőtábla 2.Bpkf.10.554/2022/3. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
A Budapest Környéki Törvényszék az indítványozó két jogerős ítéletét foglalta összbüntetésbe. Az összbüntetés tartalmát 20 év fegyház fokozatban végrehajtandó szabadságvesztésben állapította meg. Valamint úgy rendelkezett, mivel az elítélt többszörös visszaeső, feltételes szabadságra nem bocsátható. A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú ítéletet helybenhagyta. Az indítványozó szerint a bíróságoknak vizsgálnia kellett volna azt, hogy amennyiben az összbüntetési eljárással érintett két ügyet egy eljárásban tárgyalják, akkor melyik anyagi jog került volna alkalmazásra, ugyanis álláspontja szerint az elkövetéskor hatályos régi Btk. alapján halmazati büntetést kellett volna kiszabni, mely alapján a többszörös visszaesői minősítés alá eső terhelt a büntetése 4/5-öd részének kitöltése után feltételes szabadságra bocsátható.
Álláspontja szerint az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében foglalt tisztességes eljáráshoz és a XXVIII. cikk (7) bekezdése szerinti jogorvoslathoz való alapjogát sérti a Törvényszék és az Ítélőtábla döntése, ugyanis olyan jogszabály alapján a 2012. évi C. törvény jogkövetkezményeit figyelmen kívül hagyva végezte el az összbüntetésbe foglalást, amely jogszabály az összbüntetésbe foglalással érintett ügyek alapjául szolgáló cselekmények elkövetésekor még nem volt hatályos. A jogalkalmazásnak és a jogkövetkezményeknek véleménye szerint kiszámíthatónak és előre láthatóaknak kell lenniük. A 2013. év előtti cselekmények elkövetésekor senki sem láthatta előre az évekkel később hatályba lépő új büntetőjogi jogszabály tartalmát, konkrétan azt, hogy a többszörös visszaeső elítélteket a törvény erejénél fogva a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből kizárják. Az indítványozóra nézve a régi Btk. kedvezőbb szabályokat tartalmazott. Véleménye szerint a visszaható hatály tilalmának a tiszteletben tartása szempontjából az elkövetés ideje meghatározó az anyagi jog alkalmazása tekintetében, esetében a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéről történő rendelkezés meghozatalánál. .
.
Támadott jogi aktus:
  a Budapest Környéki Törvényszék 7.Bpk.55/2022/5. számú ítélete és a Fővárosi Ítélőtábla 2.Bpkf.10.554/2022/3. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2017_4_2022_Indegys_anonim.pdfIV_2017_4_2022_Indegys_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2023.05.09 9:00:00 1. öttagú tanács
  .
  A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
  Sz_IV_2017_2022.pdfSz_IV_2017_2022.pdf
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint against the ruling No. 2.Bpkf.10.554/2022/3 of the Budapest-Capital Regional Court of Appeal (merger of sentences, release on parole)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .