Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00130/2019
Első irat érkezett: 01/21/2019
.
Az ügy tárgya: A Kúria Mfv.I.10.452/2017/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (munkavállaló személyes adatai, információs önrendelkezési joga)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/06/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. § alapján - a Kúria Mfv.I.10.452/2017/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó - perbeli felperes - munkabéréból a munkáltatónak különböző jogcímen letiltást kellett eszközölnie. Ezek átbeszélését követően a munkáltató - perbeli alperes - az indítványozó jogviszonyát felmondta az együttműködés hiányára hivatkozva. Az indítványozó keresetében a felmondás jogellenességének megállapítását kérte, mivel álláspontja szerint ő a munkáltatót megfelően tájékoztatta, azonban tőle a megbeszélésen olyan együttműködést vártak volna el, amely a munkaviszonyból a jóhiszemű és tisztességes joggyakorlásás kötelezettsége ellenére nem következik. A bíróság az indítványozó keresetét elutasította, és arra az álláspontra helyezkedett, hogy a felmondás indokolásából kitűnik, hogy annak oka az együttműködés hiánya volt, nem pedig az indítványozó vagyoni, családi háttere. A másodfokú bíróság az ítéletet helybenhagyta. A Kúria a jogerős döntést hatályában fenntartotta.
Az indítványozó szerint a munkáltató olyan adatok közlését várta volna el tőle, amelynek közlésére őt jogszabály nem kötelezi. Álláspontja szerint sérült az információs önrendelkezési joga, mivel az ítéletek lehetőséget adnak a munkáltatónak arra, hogy a munkavállalók információs önrendelkezési jogát a jogszabályokban kifejezetten meghúzott kereteken túlmenően is korlátozzák saját gazdasági érdekeikre hivatkozással akkor is, amikor a konkrét személyes adatokra az adott munkáltatónak de iure nincs szüksége sem a kötelezettségei teljesítéséhez, sem a jogai gyakorlásához..
.
Támadott jogi aktus:
    Kúria Mfv.I.10.452/2017/4. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
VI. cikk (1) bekezdés
VI. cikk (3) bekezdés
XVII. cikk (3) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_130_0_2019_inditvany_anonimizált.pdfIV_130_0_2019_inditvany_anonimizált.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2019.06.18 16:00:00 3. öttagú tanács
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.