Hungarian
Ügyszám:
.
IV/05055/2021
Első irat érkezett: 12/29/2021
.
Az ügy tárgya: A Pécsi Törvényszék 2.K.700.522/2021/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (építési ügy)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 05/26/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Pécsi Törvényszék 2.K.700.522/2021/5. számú ítélete ellen nyújtott be alkotmányjogi panaszt.
Az indítványozó tíz éve bővítette az ingatlanán meglévő lakóépületet, melyre vonatkozóan fennmaradási és használatbavételi engedély iránti kérelme nyújtott be az építésügyi hatósághoz. A hatóság határozatával a kérelmet elutasította, mivel a bővítmény sérti a legkisebb hátsókertre, illetve legnagyobb beépítettségre vonatkozó szabályokat.
Az indítványozó keresetet terjesztett elő a bírósághoz a hatósági határozattal szemben.
Az elsőfokú bíróság az indítványozó keresetét elutasította. A Kúria a felülvizsgálati kérelem befogadását megtagadta.
Az indítványozó álláspontja szerint az elsőfokú bíróság az épített környezet alakításáról védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény alkalmazásakor a nyelvtani és teleológiai jogszabály-értelmezés szabályaival ellentétes, a józan észnek nem megfelelő döntést hozott, ezért sérült a tisztességes eljáráshoz való joga. Nézete szerint az ítélet sérti a tulajdonhoz való jogot, mert megfosztja a tulajdonost attól, hogy a tulajdonát képező ingatlanára fennmaradási engedélyt kapjon, noha annak törvényi feltételei álláspontja szerint fennállnak..
.
Támadott jogi aktus:
    Pécsi Törvényszék 2.K.700.522/2021/5. számú ítélete
    Kúria Kfv.III.38.123/2021/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_5055_4_2021_ind_egys.szerk.anonim.pdfIV_5055_4_2021_ind_egys.szerk.anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2022.11.15 9:30:00 2. öttagú tanács
.
A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
Sz_IV_5055_2021.pdfSz_IV_5055_2021.pdf
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against the judgement No. 2.K.700.522/2021/5 of the Pécs Regional Court (building case)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.