Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01781/2022
Első irat érkezett: 08/01/2022
.
Az ügy tárgya: A Kúria Jpe.II.60.027/2021/8. számú jogegységi hatályú határozata elleni alkotmányjogi panasz (előzetes döntéshozatali eljárás, perújítás, jogegységi panasz)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 09/13/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Jpe.II.60.027/2021/8. számú jogegységi hatályú határozata alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól. A döntés végrehajtásának felfüggesztését is kéri.
Az alapperben az indítványozói gazdasági társaság, mint felperes a Közbeszerzési Döntőbizottság határozata ellen keresetet nyújtott be, melyet az elsőfokú bíróság elutasított. A másodfokú bíróság az Európai Unió Bírósága előzetes döntéshozatali eljárását kezdeményezte, melynek során az EUB C-218/11. számon született döntés. A másodfokú bíróság a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatát részben megváltoztatta. A Kúria a felülvizsgálati eljárásban a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta. Az indítványozó perújítási kérelmét elutasították, melyet a másodfokú bíróság helybenhagyott.
Az indítványozói gazdasági társaság ezt követően, mint felperes az alperesi másodfokú bíróság ellen bírósági jogkörben okozott kár megtérítése iránt indított pert. Álláspontja szerint az alperesi bíróság az EUB C-218/11. számú döntésének a figyelmen kívül hagyásával hagyta helyben a perújítási kérelmet elutasító döntést, ezzel megsértette a rá irányadó Európai Uniós szabályokat. A jogsértés és a kár között okozati összefüggés áll fenn, továbbá a bíróság az EUB által a perújítás megengedhetőségére vonatkozóan kimunkált elveket vette semmibe.
Az elsőfokú bíróság közbenső ítélete megállapította, hogy az alperes kártérítési felelősséggel tartozik a felperesnek okozott kárért. A másodfokú bíróság a közbenső ítéletet megváltoztatta, és a keresetet elutasította, az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésére irányuló kérelmét pedig elutasította. A felülvizsgálati kérelem alapján eljáró Kúria Pfv.III.21.211/2020/6. számú végzése a jogerős ítéletet hatályon kívül helyezte és a másodfokú bíróságot új eljárásra és új határozat hozatalára utasította.
Ezt követően az alperes kérelme alapján a Kúria jogegységi tanácsa járt el A Kúria jogegységi hatályú határozata megállapította, hogy a Kúria Pfv.III.21.211/2020/6. számú végzése jogkérdésben eltér egy másik kúriai határozattól, az eltérés pedig nem volt indokolt. A Kúria a bíróságokra nézve kötelező jogértelmezésként megállapította, hogy az Európai Unió előzetes döntéshozatali eljárásban hozott határozatára hivatkozással perújításnak nincsen helye. Az indokolatlan eltérésre figyelemmel a végzést hatályon kívül helyezte és a Kúria felülvizsgálati tanácsát új eljárásra és új határozat hozatalára utasította. Az indítványozó álláspontja szerint a Kúria jogegységi hatályú határozata az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) és (7) bekezdésében foglalt tisztességes eljáráshoz való alapjogát sérti. .
.
Támadott jogi aktus:
  Kúria Jpe.II.60.027/2021/8. számú jogegységi hatályú határozata
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
E) cikk
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1781_0_2022_indítvány_anonim.pdfIV_1781_0_2022_indítvány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2023.05.16 13:00:00 3. öttagú tanács
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint aimed at establishing the lack of conformity with the Fundamental Law and annulling the uniformity of law decision No. Jpe.II.60.027/2021/8 of the Curia (preliminary ruling procedure, retrial, uniformity of law complaint)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .