Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00348/2021
Első irat érkezett: 02/15/2021
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 29.Bpkf.10.804/2020/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (rágalmazás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó az Abtv. 27. § (1) bekezdés szerinti alkotmányjogi panaszában a Fővárosi Törvényszék 29.Bpkf.10.804/2020/5. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri, a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 3.Bpk.III.855/2020/5. számú végzésére kiterjedő hatállyal.
Az alkotmányjogi panasszal érintett büntetőeljárásban az indítványozó magánvádlóként vett részt. Az ügy előzményeként előadja, hogy a Gazdasági Versenyhivatal által lefolytatott versenyfelügyeleti eljárásban az általa vezetett vállalkozás is eljárás alá vont vállalkozás volt, a versenyfelügyeleti eljárást lezáró versenytanácsi határozat azonban az általa vezetett vállalkozás vonatkozásában jogsértést nem állapított meg. Ezt követően az egyik internetes sajtótermékben a versenyfelügyeleti eljárásról szóló, VT határozatot elemző cikk jelent meg, amely - az indítványozó álláspontja szerint - a VT határozatban foglaltak elhallgatásával, illetve torzításával azt a hamis látszatot keltette, hogy a jogellenes versenykorlátozó magatartást részben az indítványozó személyesen koordinálta, és abban az általa vezetett vállalkozás is részt vett, a felelősségre vonást azonban politikai összeköttetéseire tekintettel, a GVH eljárásának szabálytalansága miatt elkerülte. Az indítványozó a cikk írójával szemben rágalmazás vétsége miatt feljelentést tett. A támadott elsőfokú végzésével a bíróság a büntetőeljárást megszüntette. Megállapította, hogy a cselekmény tényállási elmei megvalósultak, ugyanakkor a sérelmezett közléseket közérdekűnek minősítette, és - az Alkotmánybíróság gyakorlatára hivatkozva - úgy tekintette, hogy azok a véleménynyilvánítási szabadság nyújtotta magasabb szintű oltalom alá tartoznak, ezért a közlések nem valósítanak meg bűncselekményt. A másodfokú bíróság a végzést helybenhagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint a bírósági döntések sértik az Alaptörvény II. cikkét és a VI. cikk (1) bekezdés szerinti jó hírnévhez való jogát, és ellentétesek a IX. cikk (4) bekezdésével, mivel egyrészt a bíróság tévesen alkalmazta a közügyek vitathatósága körében érvényes magasabb tűrési kötelezettség mércéjét, másrészt tévesen minősítette a közléseket értékítéletnek, és ennek kapcsán nem adott számot arról, hogy a közlések miért nem valósítanak meg becsületsértést. .
.
Támadott jogi aktus:
  A Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 3.Bpk.III.855/2020/5. számú végzése, a Fővárosi Törvényszék 29.Bpkf.10.804/2020/5. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
II. cikk
VI. cikk (1) bekezdés
IX. cikk (4) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_348_0_2021_inditvany_anonim.pdfIV_348_0_2021_inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .