Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01943/2019
Első irat érkezett: 12/06/2019
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Ítélőtábla 12.Fpkf.43.579/2019/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (felszámolás; hitelezői igény kielégítése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 12/11/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma Felszámoló Csoportja 28.Fpkh.141/2018/21/I. számú végzése, a Fővárosi Törvényszék 28.Fpk.1526/2015/49. számú végzése valamint a Fővárosi Ítélőtábla 12.Fpkf.43.579/2019/5. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól. Másodlagosan - az Abtv. 53. § (4) bekezdésére hivatkozva - kérelmezi a panaszban sérelmezett döntések végrehajtásának felfüggesztését.
Az indítványozón zálogjoggal biztosított követeléseket érvényesíteni egy felszámolási eljárásban. Az adós tulajdonát képező zálogtárgyakat a felszámolási eljárásban értékesítették, a befolyt és kifizetett összeg az indítványozó zálogjoggal biztosított követelését nem elégítette ki teljes mértékben. A felszámolási eljárásban a zálogtárgyak értékesítését követően a felszámoló közbenső mérleget készített, amelyben az indítványozó zálogjoggal biztosított követelését átsorolta egyéb követelések megnevezéssel a hitelezői igények közé. Eközben, 2017. július 1-én hatályba lépett a csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) módosításáról szóló 2017. évi XLIX. törvény (törvény). A törvény 31. § a Cstv. 57. § (1) bekezdése b) pontját úgy módosította, hogy a zálogjoggal biztosított követelések ki nem elégített részét a Cstv. 57. § (1) bekezdés a) pontja szerinti sorrendben kell kielégíteni, a törvény rendelkezéseit pedig a hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell. A törvény hatálybalépését követően a felszámoló olyan vagyonfelosztási javaslatot nyújtott be, amelyben az adós vagyonából a tartozásokat a módosított rendelkezések szerinti kielégítési sorrendtől eltérően rendelte teljesíteni. Az indítványozó a javaslat ellen kifogást tett, amelyet a bíróság elutasított, majd meghozta a felszámolási eljárásban a gazdasági társaságot feloszlató elsőfokú végzését. A végzés ellen az indítványozó fellebbezett, a másodfokú bíróság az elsőfokú végzést helybenhagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint a bíróság a hatályos rendelkezések figyelmen kívül hagyásával hozott döntése sérti a tisztességes eljáráshoz való alapjogát, a megkülönböztetés tilalmára vonatkozó alaptörvényi klauzulát, amennyiben a módosított Cstv. 57. §-ával ellentétben hátrányos megkülönböztetést alkalmaznak a zálogjoggal biztosított követelések ki nem elégített részére vonatkozó törvényi rendelkezésekkel szemben a magánszemély nem gazdasági tevékenységéből eredő más követelésének javára..
.
Indítványozó:
    sPRINTER LÍZING Pénzügyi Szolgáltatő Zrt.
Támadott jogi aktus:
    a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma Felszámoló Csoportja 28.Fpkh.141/2018/21/I. számú végzése, a Fővárosi Törvényszék 28.Fpk.1526/2015/49. számú végzése valamint a Fővárosi Ítélőtábla 12.Fpkf.43.579/2019/5. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk
R) cikk
T) cikk
XV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1943_0_2019_indítvny_anonim.pdfIV_1943_0_2019_indítvny_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.