Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01940/2019
Első irat érkezett: 12/06/2019
.
Az ügy tárgya: A Szegedi Törvényszék 5.Bpkf.1516/2019/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartás körülményei miatti kártalanítás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 01/07/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Szegedi Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoport 9.Bv.1047/2017/40. [helyesen: 9.Bv.1046/2017/40.] számú végzése és a Szegedi Törvényszék 5.Bpkf.1516/2019/4. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó az alapvető jogait sértő elhelyezési körülmények miatt nyújtott be kártalanítási kérelmet a Szegedi Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportjánál. Kérelme alapján a bíróság megállapította a kártalanítást, azonban az indítványozó által kérelmezett időszak kórházban, illetve kórteremben töltött tartamát nem vette figyelembe. A másodfokú bíróság az elsőfokú végzést helybenhagyta, indokolásában kifejtve, hogy a kórházban és a Szegedi Fegyház és Börtön III. Objektum (Nagyfa) Krónikus Utókezelő Részlegén töltött időszak tekintetében a kórteremben való elhelyezés kártalanítási igényt nem alapoz meg.
Az indítványozó szerint - mivel a rabkórházban, fogvatartottként történő elhelyezése sem felelt meg a törvényi feltételeknek - az eljárás során sérült az emberi méltósághoz való alapjoga, a kínzás, embertelen, megalázó bánásmód vagy büntetés tilalma, valamint a jogállamiság és jogbiztonság alkotmányos követelménye..
.
Támadott jogi aktus:
    A Szegedi Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoport 9.Bv.1047/2017/40. [helyesen: 9.Bv.1046/2017/40.] számú végzése és a Szegedi Törvényszék 5.Bpkf.1516/2019/4. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
E) cikk (1) bekezdés
I. cikk
II. cikk
III. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1940_2019_indítvány_anonim.pdfIV_1940_2019_indítvány_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.