Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01684/2017
Első irat érkezett: 08/28/2017
.
Az ügy tárgya: A Budapest Környéki Törvényszék 8.Mpkf.50.040/2017/3. számú végzése, és Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 72. § (4) bekezdése alapján alkalmazandó 38. § (1) bekezdés b) pontja elleni alkotmányjogi panasz (polgármester méltatlanságának kimondása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 10/03/2017
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
05/29/2018
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (1) bekezdése és 27. §- a alapján - a Budapest Környéki Törvényszék 8.Mpkf.50.040/2017/3. számú végzése és a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 18.Mpk.50.139/2016/5. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 72. § (4) bekezdése alapján alkalmazandó 38. § (1) bekezdés b) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítását és alkalmazási tilalmának kimondását kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó előadta, hogy polgármesteri tisztségének fennállása alatt a Szegedi Ítélőtábla 2016. április 20. napján kelt jogerős ítéletében szándékos bűncselekmény elkövetése miatt kilenc hónap, végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés büntetéssel sújtotta, azonban a közügyek gyakorlásától nem tiltotta el. Ezt követően a már negyedik alkalommal elnyert polgármesteri megbízatásáról lemondott.
Az indítványozó a 2016. augusztusában tartott időközi polgármesteri választáson elindult, és ismételten polgármesterré választották. A Pest Megyei Kormányhivatal erre tekintettel eljárást kezdeményezett az indítványozó méltatlanságának kimondása iránt. A Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 18.Mpk.50.139/2016/5. számú végzése kimondta, hogy az indítványozó méltatlan a polgármesteri tisztségének a betöltésére, melyet a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 18.Mpk.50.139/2016/5. számú végzése helybenhagyott.
Az indítványozó álláspontja szerint a sérelmezett jogszabályi rendelkezés ellentétes az Alaptörvény I. cikkének (3) bekezdésével, mert nem az elérni kívánt céllal arányosan, és nem a szükséges mértékben korátoz más alapvető jogokat, így a választók szavazatával kifejezett választói akaratot. A bírói döntések továbbá megsértették a XV. cikk (1) bekezdésében foglalt törvény előtti egyenlőségehez való alapjogát, ugyanis a választójogának aktív és passzív elemeit egymástól elválasztva értelmezték, tehát megállapították, hogy - bár a közügyektől nem tiltották el az indítványozót - választójoggal rendelkezik, de nem választható. A bíróságok döntései ezzel a XXIII. cikk (1) és (8) bekezdésében foglalt választójogát és a közhivatal viseléséhez való jogát is megsértették..
.
Indítványozó:
  Gyenes Levente Zoltán
Támadott jogi aktus:
  Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 72. § (4) bekezdése alapján alkalmazandó 38. § (1) bekezdés b) pontja
  Budapest Környéki Törvényszék 8.Mpkf.50.040/2017/3. számú végzése
  Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 18.Mpk.50.139/2016/5. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
I. cikk (2) bekezdés
I. cikk (3) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XXIII. cikk (1) bekezdés
XXIII. cikk (8) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1684_0_2017_inditvany.anonim.pdfIV_1684_0_2017_inditvany.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2018.05.29 9:00:00 1. öttagú tanács
  2019.10.29 10:00:00 Teljes ülés

  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint against the ruling No. 8.Mpkf.50.040/2017/3 of the Budapest Environs Regional Court and Section 38(1)(b) applicable on the basis of Section 72(4) of the Act CLXXXIX of 2011 on the Local Governments of Hungary (declaring the indignity of the mayor)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .