Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01845/2019
Első irat érkezett: 11/18/2019
.
Az ügy tárgya: A Budapest Környéki Törvényszék 4.Bpkf.696/2019/2.számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 01/07/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Budapest Környéki Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja 10.Bv.1183/2018/20. számú végzése és a Budapest Környéki Törvényszék 4.Bpkf.696/2019/2.számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó az alapvető jogait sértő fogvatartási körülmények miatt nyújtott be kártalanítási kérelmet. Az elsőfokú bíróság 2017. január 1-ét követő időtartamra kártalanítást állapított meg számára, a kérelmezett időszak nagyobb tartamára (a 2010. március 18. és 2016. december 31. közötti időtartamra) vonatkozóan azonban a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasította arra hivatkozva, hogy az indítványozó nem nyújtott be kérelmet az Emberi Jogok Európai Bíróságához (EJEB). A másodfokú bíróság az elsőfokú végzést helybenhagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint semmilyen jogszabály nem írja elő, hogy a kártalanítási kérelem benyújtásának kötelező feltétele az EJEB eljárása. Nézete szerint az eljáró bíróságok az ügy eldöntésére irányadó jogszabályt nem az Alaptörvény 28. cikkével összhangban, a kártalanítás jogintézményének céljával és a jogalkotó akaratával ellentétes módon értelmezték. Állítása szerint kérelme mindenben megfelelt a jogszabályi feltételeknek, a Bvtv. módosítása nem jelentheti azt, hogy az ezt megelőzően keletkezett sérelmeket ne kellene elbírálni. .
.
Támadott jogi aktus:
    a Budapest Környéki Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja 10.Bv.1183/2018/20. számú végzése és a Budapest Környéki Törvényszék 4.Bpkf.696/2019/2.számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
E) cikk (1) bekezdés
I. cikk (3) bekezdés
II. cikk
III. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1845_0_2019_inditvany_anonim.pdfIV_1845_0_2019_inditvany_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.