Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01483/2020
Első irat érkezett: 09/04/2020
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 44.Pf.630.178/2020/6. számú ítélete és a Pesti Központi Kerületi Bíróság 4.P.88.192/2018/42. számú ítélete (végrendeleti juttatás bevett egyház részére)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 10/26/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján elsődlegesen - a Fővárosi Törvényszék 44.Pf.630.178/2020/6. számú ítélete és a Pesti Központi Kerületi Bíróság 4.P.88.192/2018/42. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól. Másodlagosan - az Abtv. 26. § (1) belezdése alapján - annak megállapítását kérte, hogy a Ptk. 7:19. § (4) bekezdésének bevett egyházra történő alkalmazása alaptörvény-ellenes.
Az indítványozó bevett egyház részére a közjegyző ideiglenes hagyatékátadó végzéssel átadta az elhunyt magánvégrendelete alapján az elhunyt hagyatékát. Az elhunyt törvényes örököse a végrendelet érvénytelenségének megállapítása iránt pert indított az indítványozó mint alperes ellen. Az elsőfokú bíróság ítéletében megállapította, hogy az írásbeli magánvégrendeletben az indítványozónak rendelt juttatás érvénytelen. A bíróság indokolásában arra hivatkozott, hogy a Ptk. 7:19. § (4) bekezdése szerint jogi személynek rendelt juttatás esetén nem lehet tanú a jogi személy tagja, illetve az ilyen személy közreműködése a végrendelet megalkotásában a jogi személynek rendelt juttatást érvénytelenné teszi. A bíróság - a tanúként közreműködő személyek bíróság előtt tett nyilatkozata alapján - megállapította, hogy a magánvégrendeletet tanúként aláíró személyek a juttatás címzettjének, vagyis a bevett egyháznak tagjai, továbbá az egyik tanú a végrendelet szerkesztésében is közreműködött.
A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint az ítéletek sérti a lelkiismerethez és vallásszabadsághoz való jogot, mert a tanúk vallási hovatartozása nem lehetett volna a bizonyítási eljárás része. Nézete szerint a bíróságok a Ptk. 7:19. § (4) bekezdésének bevett egyházak tagjaira történő alkalmazásával szükségtelenül és aránytalanul korlátozták az indítványozónak a tulajdonhoz és örökléshez való jogát, valamint ezen értelmezés sérti a hátrányos megkülönböztetés tilalmát..
.
Támadott jogi aktus:
    a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 7:19. § (4) bekezdés
    a Fővárosi Törvényszék 44.Pf.630.178/2020/6. számú ítélete
    a Pesti Központi Kerületi Bíróság 4.P.88.192/2018/42. számú ítélete
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1483_0_2020_Inditvany_anonim.pdfIV_1483_0_2020_Inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
IV_1483_5_2020_IM_állásfogl.pdfIV_1483_5_2020_IM_állásfogl.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2021.11.23 9:30:00 2. öttagú tanács
.
A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
Sz_IV_1483_2020.pdfSz_IV_1483_2020.pdf
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.