Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01546/2019
Első irat érkezett: 09/26/2019
.
Az ügy tárgya: Hatvan Város Önkormányzat képviselőtestületének Hatvan Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 6/2019. (III. 29.) önkormányzati rendelete 13. § (7) bekezdés c) pontja és a rendelet 1.1. mellékletének 13. számú szabályozási tervlapja elleni alkotmányjogi panasz (építési szabály)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 10/21/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók - az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján - Hatvan Város Önkormányzat képviselőtestületének Hatvan Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 6/2019. (III. 29.) önkormányzati rendelete 13. § (7) bekezdés c) pontja és a rendelet 1.1. mellékletének 13. számú szabályozási tervlapja megsemmisítését kérték.
Az indítványoók hatvani lakosok. A képviselőtestület a lakók tudta és hozzájárulása nélkül, a nyilvánosság teljes kizárásával döntött a lakókat hátrányosan érintő szabályozásról, miszerint az egyik sorháznál építkezések kezdődnek. A lakók megfelelő tájékoztatást nem kaptak a tervezett építkezésekről, a terület rendezési tervlapját kérés ellenére nem mutatták meg nekik.
Az indítványozók szerint sérült a tulajdonhoz való joguk és a tisztességes eljárához való joguk. A rendelettel több, mint száz ingatlan érintett hátrányosa, tekintettel arra, hogy a sorházak építésével, a kertvárosi besorolás megszüntetésével a lakók életminősége hátrányosan fog megváltozni, és ingatlanjaik is jelentős értékveszteséget szenvednek. .
.
Támadott jogi aktus:
  Hatvan Város Önkormányzat képviselőtestületének Hatvan Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 6/2019. (III. 29.) önkormányzati rendelete 13. § (7) bekezdés c) pont
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XIII. cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1546_0_2019_inditvany_anonimizált.pdfIV_1546_0_2019_inditvany_anonimizált.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2020.10.13 14:00:00 3. öttagú tanács
  .
  A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
  Sz_IV_1546_2019.pdfSz_IV_1546_2019.pdf
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint against Section 13 (7) (c) of the Local Government Decree No. 6/2019. (III. 29.) of the body of representatives of the Local Government of the Town of Hatvan on the Local Building Regulations and the Regulatory Plan of the Town of Hatvan, and against the regulatory plan sheet No. 13 of Annex 1.1. to the Decree (building regulation)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .