Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01546/2019
Első irat érkezett: 09/26/2019
.
Az ügy tárgya: Hatvan Város Önkormányzat képviselőtestületének Hatvan Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 6/2019. (III. 29.) önkormányzati rendelete 13. § (7) bekezdés c) pontja és a rendelet 1.1. mellékletének 13. számú szabályozási tervlapja elleni alkotmányjogi panasz (építési szabály)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 10/21/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók - az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján - Hatvan Város Önkormányzat képviselőtestületének Hatvan Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 6/2019. (III. 29.) önkormányzati rendelete 13. § (7) bekezdés c) pontja és a rendelet 1.1. mellékletének 13. számú szabályozási tervlapja megsemmisítését kérték.
Az indítványoók hatvani lakosok. A képviselőtestület a lakók tudta és hozzájárulása nélkül, a nyilvánosság teljes kizárásával döntött a lakókat hátrányosan érintő szabályozásról, miszerint az egyik sorháznál építkezések kezdődnek. A lakók megfelelő tájékoztatást nem kaptak a tervezett építkezésekről, a terület rendezési tervlapját kérés ellenére nem mutatták meg nekik.
Az indítványozók szerint sérült a tulajdonhoz való joguk és a tisztességes eljárához való joguk. A rendelettel több, mint száz ingatlan érintett hátrányosa, tekintettel arra, hogy a sorházak építésével, a kertvárosi besorolás megszüntetésével a lakók életminősége hátrányosan fog megváltozni, és ingatlanjaik is jelentős értékveszteséget szenvednek. .
.
Támadott jogi aktus:
  Hatvan Város Önkormányzat képviselőtestületének Hatvan Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 6/2019. (III. 29.) önkormányzati rendelete 13. § (7) bekezdés c) pont
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XIII. cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1546_0_2019_inditvany_anonimizált.pdfIV_1546_0_2019_inditvany_anonimizált.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .