Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00470/2020
Első irat érkezett: 02/24/2020
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.II.37.717/2018/22. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (eljárás elhúzódása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 05/20/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó az Abtv. 27. § szerinti alkotmányjogi panasszal fordult az elsőfokú bíróság útján az Alkotmánybírósághoz, kérve a Kúria Kfv.II.37.717/2018/22. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését.
Az indítványozó a Pest Megyei Kormányhivatal ingatlan-nyilvántartási hatósági jogkörben meghozott határozatának felülvizsgálata iránt indított pert a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnál. A bíróság a hatósági határozatot hatályon kívül helyezte, és a hatóságot új eljárásra utasította. Az alperesi beavatkozó felülvizsgálati kérelmét a Kúria alaposnak találta, ezért a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 5.K.28.199/2017/12. számú ítéletét hatályon kívül helyezte és a felperes indítványozó keresetét elutasította.
Az indítványozó elsődlegesen az eljárás elhúzódását sérelmezi, és ezzel összefüggésben az Alaptörvény XXIV. cikk (1) bekezdésére és XXVIII. cikk (1) bekezdésére hivatkozik. Emellett álláspontja szerint a jogbiztonság követelményének nem felel meg, hogy ugyanazon jogszabályok alapján ellentétes tartalmú ítéleteket hoztak az eljáró bíróságok..
.
Támadott jogi aktus:
    A Kúria Kfv.II.37.717/2018/22. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (3) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_470_2_2020_indkieg_anonim.pdfIV_470_2_2020_indkieg_anonim.pdfIV_470_0_2020_inditvany_anonim.pdfIV_470_0_2020_inditvany_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2020.11.17 9:30:00 2. öttagú tanács
.
A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
Sz_IV_470_2020.pdfSz_IV_470_2020.pdf
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.